Utbildning2018-12-03T13:13:11+00:00

Utbildning

Vi på Nercia vill att du ska trivas i ditt yrkesliv. Och med rätt kompetens så vet vi att du kommer kunna göra ett bättre jobb och bidra till ett bättre resultat. Här kan du välja mellan våra utbildningar och sortera efter ämnesområde. Alla utbildningar går naturligtvis bra att anpassa efter just era önskemål.

Utbildning

Här kan du välja mellan våra utbildningar och sortera efter ämnesområde. Alla utbildningar går naturligtvis bra att anpassa efter just era önskemål.

Anpassad utbildning

5S

5S är ett metodiskt och effektivt sätt att skapa engagemang, effektivitet samt upprätthålla ordning och reda. Utbildningen vänder sig till operatörer/montörer, stödfunktioner, LEAN/TPM koordinatorer och ledare.
Öppen utbildning

ADR 1:3

Vad gäller vid transport av farligt gods? Att transportera farligt gods kräver goda kunskaper i hur man skall dokumentera och hantera produkten.
1 dag Nästa start: 12 feb i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Affärsekonomi

Utbildningen syftar till att ge marknadsförare och ekonomer kunskaper om affärernas ekonomi, vilket ger en central grundförutsättning för varje god marknadsförare.
Anpassad utbildning

Affärsmannaskap

Utbildningen i affärsmannaskap har som mål att ge verktyg till hur man ökar affärerna samtidigt som kundnyttan tillgodoses och man på sikt både får nöjdare kunder och bättre lönsamhet.
Öppen utbildning

Allmän ställningsutbildning

Det är många industrier, byggföretag, fastighetsägare med flera, som efter en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket (070701) ställer krav på att alla som använder mobila arbets-plattformar skall ha genomgått utbildning och ha ett dokumenterat utbildningsbevis för att få använda utrustningen.
1 dag Nästa start: 13 mar i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Analytisk felsökning

Utbildningen vänder sig till personal från underhållsavdelningen eller annan roll med teknisk erfarenhet. Deltagarna får kunskap om hur man på ett metodiskt sätt identifierar orsaken till fel enskilt eller i ett tvärfunktionellt team.
Öppen utbildning

Ansvarsutbildning för chefer och ledare

Hur förebygger du olyckan och hos vem ligger ansvaret om den ändå är framme? Har du som arbetsledare inblick i gällande lagar och bestämmelser?
1 dag Nästa start: 12 feb i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Arbetsrätt i praktiken

Genom en högre kunskapsnivå kan många konfliktsituationer som rör anställningen, kollektivavtal, medbestämmande m.m. lösas redan på arbetsplatsen.
Öppen utbildning

Auktorisation AL

Denna utbildning ger kunskaper om gällande författningar avseende allmän behörighet för elinstallationsarbeten. Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som ansvarig ledare för elinstallationsarbeten.
20 dagar Nästa start: 14 feb i Örebro Örebro
Öppen utbildning

Auktorisation B

För att erhålla begränsad behörighet B hos Elsäkerhetsverket krävs teoretisk utbildning samt att du förvärvat praktik på en lågspänningsanläggning i två år.
14 dagar Nästa start: 4 mar i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Auktoriserad B Högspänning

Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper inom området högspänning som ger dig möjlighet att söka fullständig auktorisation A
Yrkesutbildning

Automationstekniker

Som automationstekniker monterar, ställer in, reparerar och sköter du utrustning för automatisk styrning av olika industriprocesser och maskinanläggningar.
Yrkesutbildning

Automationstekniker – allmän

Automationstekniker arbetar med att installera och underhålla automatiskt styrda anläggningar där industrirobotar kan förekomma. Arbetet är både praktiskt och tekniskt inriktat
Anpassad utbildning

Avtalsrätt

Skaffa dig en översikt över kontraktsformuleringarna, från utarbetande av krav till avslutande. Se hur formuleringar kan utnyttjas för att förbättra avtalsresultaten.
Öppen utbildning

BAS P och BAS U

Som byggarbetsmiljösamordnare ansvarar för planering och projektering (BAS-P) samt utförandet (BAS-U). Vår utbildning ger dig kunskaper att verka som BAS för en säker arbetsmiljö.
1 dag Nästa start: 18 feb i Karlstad Karlstad, Örebro, Linköping, Norrköping
Öppen utbildning

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Målet med utbildningen är att aktivt arbeta med och genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna organisationen. Utbildningen syftar till att verka för en god arbetsmiljö.
3 dagar Nästa start: 30 jan i Linköping Örebro, Linköping, Norrköping
Anpassad utbildning

Behörighetsutbildning i mjuklödning enligt FSD5115

Målet för utbildningen är att ge deltagaren kunskap för att både utföra och bedöma lödningar med hänsyn tagen till kvalitet och driftssäkerhet.
Anpassad utbildning

Budgetering

För att budgetarbetet ska fungera effektivt gäller det att känna till begreppen och att ha en väl fungerande metod att arbeta efter.
Öppen utbildning

CE-märkning, Riskanalys och nya maskindirektivet

Efter utbildningen kan du utföra riskanalyser och CE-märka maskiner, utrustning och processer. Detta som en grund till att säkerställa en effektiv produktion och skapa högre grad av flexibilitet genom ett ökat internt kunnande.
2 dagar Nästa start: 16 jan i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Certifierad underhållsledare

Denna utbildning lägger grunden för underhållsansvariga och chefer att bli certifierad underhållsexpert (European Expert in Maintenance Management) enligt EFNMS.
Öppen utbildning

Daglig styrning

Utbildningen vänder sig till produktionschef och produktionsledare, logistikansvarig och andra berörda stödfunktioner, samt LEAN/TPM koordinatorer.
1 dag Nästa start: 13 mar i Örebro Örebro
Öppen utbildning

Digital marknadsföring och affärsutveckling

Den digitala revolutionen har redan vänt upp och ner på marknadsföring och försäljning. Att förstå hur digitaliseringen påverkar din affär är därför en ren överlevnadsfråga. Utbilda dig hos oss och få redskapen som får dig att lyckas.
9 dagar Nästa start: 14 mar i Örebro Örebro
Öppen utbildning

Diplomerad förbättringsledare

Oavsett din roll idag kommer du här att lära dig mycket om effektiva förbättringsmetoder, värdeflödesanalys, förebyggande operatörsunderhåll och hållbar produktion.
13 dagar Nästa start: 6 maj i Örebro Örebro
Öppen utbildning

Diplomerad företagsledare

Vår utbildning till diplomerad företagsledare kan vara ditt nästa steg i din personliga utveckling och karriär. Den riktar sig till dig som idag är etablerad företagsledare, sitter i ledningsgrupp eller är på väg in i en sådan situation.
21 dagar Nästa start: 13 Nov i Örebro Örebro
Öppen utbildning

Diplomerad marknadsekonom

Siktar du på en ledande befattning inom marknadsföring eller försäljning? Utbildningen är framtagen för dig som idag jobbar med marknadsarbete i någon form eller vill utvecklas åt det hållet. Då är utbildningen perfekt för dig.
En kväll i veckan under två år Nästa start: 3 apr i Norrköping Norrköping
Öppen utbildning

Diplomerad underhållschef och ingenjör

Allt du behöver veta om underhåll och allt du behöver kunna för att skapa driftsäkerhet och optimal underhållsekonomi – det får du med hjälp av vår utbildning Diplomerad underhållsansvarig och underhållsingenjör.
14 dagar Nästa start: 14 mar i Örebro Örebro
Yrkesutbildning

Drift- och underhållstekniker, Automationsindustri

Som drift- och underhållstekniker inom automationsindustrin ansvarar du för service, reparation, underhåll och felsökning. Dina ansvarsområden kommer bland annat vara underhållsarbete och reperation i maskinparken.
Yrkesutbildning

Drift- underhållstekniker, Processindustri

Som underhållstekniker kan man jobba med service och underhåll inom olika typer av processindustrier. t.ex. pappersindustri, Petrokemisk industri eller livsmedelindustri m.m.
Öppen utbildning

El för mekaniker

Att under El ansvarig kunna göra enklare elarbeten för att motverka kortare stopp i produktionen på ett säkert sätt.
5 dagar Nästa start: 18 jan i Örebro Örebro
Yrkesutbildning

Elektrotekniker, Fibertekniker

Som fibertekniker arbetar du med uppbyggnad av fibernät. Är du tekniskt intresserad och gillar ett varierande arbete så är denna utbildning helt rätt.
Anpassad utbildning

Engelska

Oavsett om det är uttal, grammatik, ordförråd eller konversation som du vill förbättra, så kommer du – och framför allt dina engelska vänner – att märka skillnaden. Welcome to sign up!
Öppen utbildning

Entreprenadjuridik ABT och AB

För att agera på marknaden som projektledare och säljare krävs kunskap om de spelregler som gäller när olika slags avtal ingås. Deltagarna får kunskap om AB 04 och ABT 06 etc.
1 dag Nästa start: 5 mar i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Excel, grund- och fördjupning

Lär dig jobba smartare med stora datamängder, formler och övriga Office-program. Du lär dig att använda Excel effektivt och professionellt, vilket gör din arbetsdag både enklare och roligare.
Öppen utbildning

Fallskydd

Arbeten på hög höjd innebär en risk för fall och kräver fallskyddsutrustning. Men den ska bara inte användas – man måste också veta hur utrustningen ska användas. I utbildningen lär du dig hur du använder fallskyddsutrustningen rätt.
1 dag Nästa start: 14 feb i Örebro Örebro
Yrkesutbildning

Fastighetstekniker

Som utbildad fastighetstekniker har du stora möjligheter till ett jobb inom drift, skötsel och underhåll av tekniska system i fastigheter. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och många får jobb direkt efter utbildningen.
Anpassad utbildning

Finska

Lär dig grunderna i hur finska språket är uppbyggt, hur det låter och hur det skrivs. Utbildningen ger bra baskunskaper i uttal, grammatik och ordförråd.
Anpassad utbildning

FMEA

FMEA, en kvalitetsmetod för genomförande av riskanalyser. Målet är att lära ut hur FMEA utförs med hjälp av ett tillämpningsexempel, där deltagarna själva väljer objekt för analys.
Anpassad utbildning

Förbättringsarbete

Det är i förbättringsarbetet viktigt att på ett systematiskt sätt ta tillvara organisationens idéer till förbättring, så att värdeskapande idéer utförs enligt PDCA.
Anpassad utbildning

Förebyggande underhåll

Undvik fel genom att kombinera grundorsaksanalys med ett effektivt förebyggande underhåll innan de uppstår.
Öppen utbildning

Företagsekonomi för icke ekonomer

Utbildningen vänder sig till dig som vill öka kunskapen om företagets ekonomi, kunna ta del av ekonomiska rapporter och förstå innehållet, beakta de ekonomiska faktorerna i det dagliga arbetet.
6 dagar Nästa start: 10 apr i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Förhandlingsteknik

Vi går igenom de olika stegen i förhandlingsprocessen med realistiska praktikfall. Du får samtidigt verktyg och hjälp för dina framtida förhandlingar oavsett om du är säljare eller köpare. Kommunikationens betydelse går som en röd tråd genom programmet.
Anpassad utbildning

Franska

Vår utbildning är individanpassad och ger dig baskunskaper samt vässar din förmåga i exempelvis konversation, ordförråd eller grammatik. Bienvenue à vous inscrire!
Öppen utbildning

Grundläggande försäljning

Den här utbildningen vänder sig till säljare och personer i säljande befattningar som antingen är relativt nya i sin roll eller trots erfarenhet önskar att öka sin medvetenhet i och om säljprocessen.
3 dagar Nästa start: 1 mar i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Gruppcoaching

Utbildningen ger deltagaren insikt i vad som skapar god kommunikation och utveckling i gruppen, hur du gör gemensamma mål tydliga och ökar förståelsen för varandras olikheter.
Anpassad utbildning

Grupputveckling

Ett effektivt grupparbete är nyckeln till framgång. Stärk gemenskapen och arbetsglädjen i gruppen med tydliga och meningsfulla mål.
Öppen utbildning

Härdplastutbildning

Utbildningen ger arbetstagaren kunskap om vilka risker som finns med härdplaster och hur de hanterar riskerna under arbetet.
1 dag Nästa start: 11 feb i Örebro Örebro
Öppen utbildning

Heta arbeten

Den som skall utföra brandfarliga Heta Arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Behörighetsutbildningen skall vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och SBFs utbildningskommitté för Heta Arbeten.
1 dag Nästa start: 13 mar i Örebro Örebro
Yrkesutbildning

Hisstekniker

Som hisstekniker är du ute mycket på fältet, i din egen servicebil, och du installerar, moderniserar och reparerar hissar och rulltrappor.
Anpassad utbildning

Hot och våld i arbetsmiljön

Målet med utbildningen i hot och säkerhet är att personalen ska känna till företagets säkerhetsrutiner. Deltagarna ska veta hur de ska agera i en hotfull situation och lära sig att tänka säkerhet.
Öppen utbildning

Hydraulik

Utbildningen ger deltagarna kännedom om olika ventilers funktion samt kunna läsa, tyda enklare hydraulscheman och koppla upp kretsar mm.
4 dagar Nästa start: 26 mar i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Individuell coaching

Din individuella coaching ger dig tid för reflektion att i lugn och ro fundera över förhållningssätt, problemställningar, aktuella situationer som har med din roll att göra.
Yrkesutbildning

Industrielektriker

Vill du bli industrielektriker? Som industrielektriker installerar och monterar du el- och automationsutrustning till exempel styr- och reglersystem.
Öppen utbildning

Inköpsutbildning – nyckeln till lönsamhet

Utbildningen ger deltagaren en förståelse för hur stor påverkan inköpet har på företagets resultat och utveckling. Deltagaren får kunskap om hur man på ett strukturerat sätt genomför professionella inköp och förhandlar fram bästa avtalet med sin leverantör.
5 dagar Nästa start: 4 mar i Örebro Örebro
Yrkesutbildning

Installationselektriker

Som installationselektriker installerar man elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier men kan också arbeta med styrsystem och fastighetsautomation.
Anpassad utbildning

Instruktör/fadder

Att ge deltagarna tillräckliga pedagogiska och metodiska kunskaper och färdigheter för att planera och genomföra utbildning med medarbetare.
Anpassad utbildning

Internrevision

Utbildningen för dig som ska bli intern revisor eller ansvara för interna revisioner i verksamheten.
Öppen utbildning

Key Account Management

Key Account Management (KAM) innebär att jobba med strategisk försäljning och nyckelkundsbearbetning. Med allt mer pålästa och professionella inköpare och beställare ökar kraven på leverantörerna. Därför blir rollen som Key Account Manager allt viktigare.
8 dagar Nästa start: 25 feb i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Klarspråk

Hur skriver man klarspråk? Texter har ofta flera mottagare, men i regel en huvudsaklig mottagare. Försök att se din text med mottagarens ögon när du planerar, strukturerar och bearbetar texten.
Anpassad utbildning

Kommunikation för chefer och ledare

Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupade färdigheter inom kommunikation, svåra samtal och feedback. Samtalen bygger på deltagarnas egna case från sin vardag, och syftar till att hitta nya lösningar och utveckla nya strategier.
Yrkesutbildning

Kommunikationselektriker

Kommunikationselektrikern arbetar i allmänhet i ett elteknikföretag Man kan installerar data- och teleutrustningar, inbrotts- och brandlarm och automatiska låsanordningar och även dra kablar till och sätta in kabel-TV-nät.
Anpassad utbildning

Krishantering

Utbildningen är mycket konkret och utgår från de direkta frågeställningar och problem som kan ske vid en krissituation. Vi analyserar och diskuterar olika situationer som kan hända.
Anpassad utbildning

Kundfokus och merförsäljning

Sannolikheten att deltagarna kommer att ändra på sina beteenden är  större om de har någon att återkoppla till, därför är återkopplingen en av de viktigaste delarna i hela förändringsprocessen.
Yrkesutbildning

Kvalificerad montör

Som Kvalificerad montör kan man arbeta på företag som installerar avancerad utrustning på olika industrier eller fastighetsbranschen.
Öppen utbildning

Kvalitets- och miljöansvarig

22 fullmatade utbildningsdagar ger dig grunderna i kvalitetsstyrning och standardiserade ledningssystem som ISO. Du får breda kunskaper i verksamhetsutveckling och inspiration från framgångsrika företagsledare, kunskaper som du kan använda det direkt i ditt arbete.
22 dagar Nästa start: 20 mar i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Lagbasutbildning

Utbildningen ska ge lagbasarna grundläggande förståelse för hur grupper fungerar och vikten av en öppen kommunikation, konkret feedback och motivationsfaktorer.
Yrkesutbildning

Larmtekniker

Utbilda dig till larmtekniker! Som larmtekniker installerar du brandlarm, inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem och annan säkerhetsutrustning.
Anpassad utbildning

LEAN spel

Leverera produkter, tjänster med rätt kvalité i rätt tid med minimala kostnader och ledtider. Lean-spelet används ofta som en kickoff utbildning inför en LEAN-resa.
Anpassad utbildning

LEAN utbildning

Lär av slöserier och förluster och ta lärdom av nyvunna erfarenheter för att skapa det optimala systemet i att leverera produkter tjänster med rätt kvalité i rätt tid.
Anpassad utbildning

Lean, logistik och inköp – Supply Chain

Utbildningen ger deltagarna kunskaper och förslag på konkreta och lämpliga arbetssätt som omgående kan användas för att hantera och lösa logistiska problem.
Anpassad utbildning

Leda förändring

Det enda vi vet är att allt runt oss förändras. Att som människa hitta ett förhållningssätt till dessa ständiga förändringar kan vara en utmaning.
Öppen utbildning

Leda utan att vara chef

Att deltagarna får ökad möjlighet att växa i sin personlighet för att klara rollen som gruppledare, teamledare, lagansvarig, samordnare, förman, beredare, planerare etc.
3 dagar Nästa start: 13 feb i Örebro Örebro
Öppen utbildning

Ledarskapsutbildning för chefer och ledare

Utbildningen riktar sig till dig som idag har någon form av chef eller ledarsansvar. Att kunna leda sig själv är första steget på ledarskapstrappen.
14 dagar Nästa start: 22 jan i Norrköping Örebro, Norrköping
Öppen utbildning

Ledarskapsutbildning för nya chefer och ledare

Utbildningen är framtagen för att stärka ledarens roll i företaget. Syftet är att ge deltagarna grundläggande färdigheter i personligt ledarskap etc.
6 dagar Nästa start: 7 feb i Örebro Örebro, Linköping, Norrköping, Karlstad
Anpassad utbildning

Ledningsgruppsarbete

Vårt upplägg är en kombination av utbildning och process, där själva teambuildingsprocessen är kärnan i uppdraget.
Anpassad utbildning

Ledtidsoptimering

Målsättningen är förståelse av vinsten med så kort ledtid som möjligt. Utbildningen vänder sig till produktionschefer, teknik/underhållschefer, LEAN/TPM-koordinatorer, teknik och underhållspersonal.
Öppen utbildning

Liftutbildning mobil arbetsplattform

Det är många industrier, byggföretag, fastighetsägare med flera, som efter en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket (070701) ställer krav på att alla som använder mobila arbets-plattformar skall ha genomgått utbildning och ha ett dokumenterat utbildningsbevis för att få använda utrustningen.
1 dag Nästa start: 22 feb i Örebro Örebro
Yrkesutbildning

Lödmontör

Som Lödmontör kan man arbeta på företag som tillverkar kablage och elektronisk utrustning till Fordonsindustrin eller Fartygsindustrin m.m.
Anpassad utbildning

Logistik för inköpare

Få kunskaper och förslag på konkreta och lämpliga arbetssätt som omgående kan användas för att hantera och lösa logistiska problem.
Anpassad utbildning

Lönesamtal

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan en chef och en anställd. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sina synpunkter på medarbetarens prestation och framtidsutsikter.
Anpassad utbildning

Maskiner med särskild risk

Många arbetsskador har ett direkt samband med användning av maskiner. Med rätt kunskap får du förutsättningar för säker användning, daglig tillsyn och service av maskinerna.
Anpassad utbildning

Mätteknik

Att mäta är att veta, sägs det, men det gäller också att veta hur bra man mäter! Felaktiga mätresultat skapar problem, osäkerhet och kan rent av vara farliga. Utbildning inom mätteknik ger dig bl.a. kunskap om kalibrering, spårbarhet samt mätosäkerhet.
Öppen utbildning

Microsoft Project

För att effektivt driva ett projekt krävs ett kraftfullt projektplaneringsverktyg som frigör tid från medarbetarna som istället kan fokusera på projektets framdrift.
2 dagar Nästa start: 12 feb i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Missbrukshantering

Missbruk är ett viktigt och svårt område och handlar om medarbetarnas liv och hälsa, om säkerheten på arbetsplatsen och om kvaliteten på utförda arbeten.
Anpassad utbildning

Momentdragning

Få bättre förståelse för hur kraft- och momentverktyg fungerar. Utbildningen är inriktad på praktisk tillämpning och ger dig kunskap att välja rätt arbetsmetod för din applikation
Anpassad utbildning

Mötesteknik/effektivitet

Få ökad förståelse för hur man kan effektivisera projektmöten, ledningsmöten m.m. med enkla rutiner och ett disciplinerat arbetssätt.
Anpassad utbildning

Motorsåg

Med de rätta kunskaperna och förutsättningarna i avverkningsarbetet kan du undvika olyckor och onödiga belastningar samtidigt som ditt arbete blir effektivare, säkrare och trevligare.
Anpassad utbildning

MSA – Mätsystemanalys

MSA – Mätsystemanalys är förmodligen den viktigaste delen i förbättringsarbetet och det är en metod som alla företag i alla branscher har nytta av att känna till.
Anpassad utbildning

Nya elinstallationsreglerna, utgåva 3

Utbildningen ger deltagaren en grundlig genomgång i hur de nya starkströmsföreskrifterna skall användas gällande standard för lågspänningsinstallationer: allmän genomgång, ELSÄK-FS 2008:1-4, SS 436 40 00 och ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1-3.
Anpassad utbildning

Nyanskaffning

Nå uppsatta mål i produktionsprocessen vad gäller kvalité, hastighet, kapacitet och kostnader genom en nyanskaffningsprocess.
Anpassad utbildning

Nyheter och förändringar inom ISO 9001/14001

Målet med utbildningen är att ge deltagarna konkret och praktiskt information om vad som skiljer de nya standarderna från de nuvarande. Vad innebär förändringarna för ditt företag? Hur kan man på bästa sätt förbereda sig på förändringarna?
Anpassad utbildning

Operatörsunderhåll

Öka produktiviteten genom ett metodiskt operatörsunderhåll. Utbildningen vänder sig till operatörer/montörer, underhållspersonal, LEAN/TPM koordinatorer och ledare.
Öppen utbildning

Planering och beredning

Utbildningen riktar sig till underhållschefer, underhållsingenjörer eller annan underhållspersonal som är intresserade av planering och beredning av underhållsaktiviteter.
3 dagar Nästa start: 23 jan i Örebro Örebro
Öppen utbildning

Pneumatik

Utveckla dina kunskaper i pneumatik. Utbildningens fokus ligger på att få insikt i pneumatiska systemets uppbyggnad, läsa pneumatiska scheman mm.
2 dagar Nästa start: 16 apr i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

PowerPoint

En bra PowerPoint-presentation ökar både kunskapen och intresset för det du vill berätta. Vi lär dig använda alla verktyg i programmet – samt bjuder på en hel del praktiska tips.
Öppen utbildning

Presentationsteknik

Som presentatör är det oerhört viktigt att du visar hänsyn och respekt för dina mottagare. Utbildningen syftar till att med hjälp av förberedelser och praktiskt träning, ge deltagaren verktyg och ökade kunskaper att förenkla och sälja in ett budskap till sin omgivning.
1 dag Nästa start: 13 feb i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Produktkalkylering – lönsamma projekt

Genomgång av grundteorierna bakom produktkalkylering kopplat till företagets kalkylmodell.
Anpassad utbildning

Projektbeställare

Utbildningen skall ge en ökad förståelse för det ansvar beställaren har när hur ett projekt effektivt initieras, stöttas och följs upp.
Anpassad utbildning

Projektekonomi

Fånga projektets framskridande ur ett ekonomiskt perspektiv, analysera resultatet och identifiera styrsignaler.
Öppen utbildning

Projektledarutbildning

Omfattningen av utbildningen är uppdelat mellan ledarskap och projektkunskap, så att du med gott självförtroende kan axla projektledarrollen vid utbildningens slut.
6 dagar Nästa start: 19 mar i Linköping Örebro, Linköping, Karlstad
Anpassad utbildning

Projektmedlem

Öka förståelsen och intresset för projekt och strukturen i projektarbetsformen och förtydliga deltagarnas roll när det gäller krav, ansvar och förväntningar från beställare och projektledare.
Anpassad utbildning

Projektplanering

Lär dig huvudprinciperna för projektplanering och olika planeringsmetoder grunderna i analys, styrning och uppföljning av projekt.
Anpassad utbildning

Projektskola

Omfattningen av utbildningen är uppdelat mellan ledarskap och projektkunskap, så att du med gott självförtroende kan axla projektledarrollen vid utbildningens slut.
Yrkesutbildning

Provare, felsökare

Som Provare/Felsökare arbetar man på företag inom tillverkningsindustrin. Arbetet innebär att man testar den färdiga produkten med hjälp av olika mätinstrument eller testutrustning som är avsedd för de olika produkterna som tillverkas.
Anpassad utbildning

Resultatmätning

Få kunskap och förståelse hur du resultat mäter och målstyr er verksamhet och hur du visualiserar resultatet för att skapa delaktighet.
Anpassad utbildning

Ritningsläsning

Lär dig läsa och tolka en ritning. Vid tillverkning och kontroll av verkstadsprodukter är det mycket viktigt att personalen kan tyda de angivelser som finns på ritningsunderlaget.
Anpassad utbildning

Röjsåg

I utbildningen kommer du att lära dig hantera lämpliga arbetstekniker, både för enkla och mer komplicerade arbetsmoment samt för situationer som kan uppstå i ditt arbete med motorsåg.
Anpassad utbildning

Rotorsaksanalys

Utbildningen vänder sig till personal från underhållsavdelningen eller annan roll med teknisk erfarenhet. Deltagarna får kunskap om hur man på ett metodiskt sätt identifierar orsaken till fel enskilt eller i ett tvärfunktionellt team.
Öppen utbildning

Säkra lyft

Säkra lyft ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.
1 dag Nästa start: 13 mar i Örebro Örebro
Öppen utbildning

SAM-utbildning för chefer och ledare

Målet är att alla deltagare ska känna till reglerna och det praktiska arbetssättet med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
1 dag Nästa start: 14 feb i Örebro Örebro, Linköping, Norrköping, Karlstad
Anpassad utbildning

Samtal i praktiken

Kommunikation är en förutsättning för gott ledarskap. Utbildningen lär dig olika metoder och verktyg som är till hjälp för att genomföra olika typer av samtal med medarbetare och kollegor.
Yrkesutbildning

Service och Underhåll

Vill du jobba på en underhållsavdelning, elverkstad eller en instrumentverkstad? Vanliga arbetsuppgifter är felsökning och underhåll på elektrisk, hydraulisk, mekanisk eller pneumatisk utrustning.
Yrkesutbildning

Servicetekniker kvalificerad

Vill du jobba med service och underhåll av robotar, installationer och avancerad processutrustning? Arbetet kräver att man har goda kunskaper i de olika utrustningar och system som förekommer i såväl den tillverkande industrin som i processindustrin.
Öppen utbildning

Siemens S7

Deltagarna ska efter utbildningen kunna utföra programändringar, samt felsöka och testa befintliga STEP 7 program. Deltagarna ska även känna till systemens uppbyggnad, kapacitet och funktion. Utbildningen ska ge kunskaper för att lösa mindre styruppgifter.
2 dagar Nästa start: 24 apr i Örebro Örebro
Yrkesutbildning

Skåpsmontör

Som Skåpsmontör kan man arbeta på företag som tillverkar olika typer av el, styr eller automatikskåp för industrin, fordonstillverkningsbranschen eller båttillverkningsbranschen.
Öppen utbildning

Skötsel av elektriska anläggningar

Att gå igenom skötselföreskrifterna för att kunna utföra och delta i underhåll och skötsel av elanläggning på ett säkert sätt samt att uppfylla elsäkerhetsverkets krav 2006:1 (råd) 4§ kunskap och utbildning.
1 dag Nästa start: 8 mar i Örebro Örebro, Norrköping, Linköping
Anpassad utbildning

SMED

Syftet är att skapa kunskap och förståelse hos deltagaren i hur man systematiskt och effektivt minskar omställningstiden mellan två batcher och vidmakthåller resultatet med en standardiserad omställningsrutin.
Anpassad utbildning

Smörj- och rullagerteknik

Reducera kostnader och risker genom att välja rätt smörjmedel. Denna utbildning ger kunskaper om hur smörj- och rullningslagerteknik hänger samman
Anpassad utbildning

Specialistunderhåll

Ett specialistunderhåll har standardiserade underhållsprocesser som skapar ständig förbättring av driftsäkerhet och ökad livslängd på utrustningen till dess maximala lönsamhet.
Anpassad utbildning

SPS – Statistisk Processtyrning

Förstå orsaker till en processvariation och lär dig styra och förbättra processer på ett mer effektivt och ekonomiskt sätt.
Anpassad utbildning

Ständig förbättring av driftsäkerhet

Få insikt och förståelse i underhållets påverkan på företagets förmåga att tjäna pengar, nå leveranssäkerhet och nöjda kunder, samt inspiration över hur man bedriver ett effektivt och värdeskapande driftssäkerhetsarbete.
Anpassad utbildning

Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna

Här får du som deltagare en grundlig genomgång i hur de nya starkströmsföreskrifterna skall användas gällande standarden för lågspänningsinstallationer.
Anpassad utbildning

Svåra samtal

Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupade färdigheter inom kommunikation, svåra samtal och feedback.
Anpassad utbildning

Svetsutbildning

Förutsättningarna ändras ständigt i den svetsande produktionen. Ny produktion kan kräva behov av en annan svetsmetod men även personalens kompetens behöver dokumenteras och upprätthållas.
Anpassad utbildning

Teamledarutbildning

Syftet är att ge deltagaren grundläggande färdigheter i personligt ledarskap, grupputveckling samt kommunikation, med effekter såsom ökad effektivitet och bättre samarbete.
Anpassad utbildning

TPM (Total Productive Maintenance)

Utveckla produktionsprocesser mot nya höjder genom att införa LEAN filosofin i företaget.
Öppen utbildning

Traversutbildning

Utbildningen vänder sig till personer som använder en lyftanordning.
1 dag Nästa start: 20 mar i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Truckutbildning

För att få köra truck krävs det att truckföraren har genomgått en dokumenterad teoretisk och praktisk utbildning. Utbildningarna genomförs i klass a-d och repetitionsutbildningar.
Anpassad utbildning

Tyska

Har du dina kunder i tysktalande länder? Lär dig affärskulturen och språket och öka dina affärsmöjligheter. Vi utbildar dig enskilt eller i grupp helt utifrån dina förutsättningar.
Öppen utbildning

Underhållstekniker

Lär dig skapa en driftsäker produktionsprocess för att kunna producera kostnadseffektivt, i rätt tid med rätt kvalitet och på så sätt öka företagets kapacitet och lönsamhet.
14 dagar Nästa start: 12 mar i Örebro Örebro
Anpassad utbildning

Utvecklingssamtal/Medarbetarsamtal

Utvecklingssamtal är lika viktigt för dina medarbetare som för dig som chef. Till skillnad från de samtal du har med dina medarbetare i vardagen ger utvecklingssamtal tillfälle att ostört samtala om frågor som är viktiga för dig.
Anpassad utbildning

Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys är den mest centrala förbättringsmetoden i LEAN arbetet.
Anpassad utbildning

Värdegrundsarbete

När företag växer så behövs ett eget dokument som beskriver vad som ska gälla inom företaget. Detta så att såväl medarbetare som kunder vet vad de har att förhålla sig till.
Anpassad utbildning

Visual Management

Visualiseringstekniker som hjälper ett team att ta tillvara på teamets gemensamma kunskap och erfarenhetsbank under analys och beslut.
Anpassad utbildning

VVS-utbildning

Under utbildningen går vi igenom bl.a. Tätskikt och våtrums bestämmelser, brandceller med brandtätningar samt värmesystem , fjärrvärme och avloppssystem.
Anpassad utbildning

Word

Du kanske redan i dag kan ändra radavstånd, men efter kursen kan du exempelvis även med en knapptryckning dela ett dokument och bjuda in andra att lämna kommentarer i realtid.