Nercia interim – rätt drag för er verksamhet

Behöver du en erfaren konsult under en begränsad tidsperiod? En stabil pjäs som kan spelreglerna och snabbt tar en ledande roll i verksamheten, eller i ett speciellt projekt? Välkommen att upptäcka Nercias stora interimsnätverk – chefer och specialister som är redo att gå in där behovet är som störst.

Våra interimskonsulter har dokumenterad kompetens, gedigen arbetslivserfarenhet – och kan var helt rätt drag för din verksamhet.

Vi har en lösning – oavsett situation

Att tillsätta chefer och specialister på tidsbegränsade uppdrag – en interimslösning – kan vara effektivt i många situationer. Exempelvis vid vakans i ledningsgruppen eller i annan affärskritisk roll, vid en lång sjukskrivning, föräldraledighet eller annan händelse. Kanske behöver företaget spetskompetens för ett specifikt projekt – eller för att driva ett förändringsarbete under en tid. Vi tar fram rätt lösning när din spelplan förändras.

Efterfrågan vad gäller interimskonsulter ökar för varje år. Fler och fler upptäcker fördelarna med att anlita chefer och specialister under tidsbegränsade perioder menar Sara Lihagen, Konsultansvarig.

Kort startsträcka – och nya perspektiv!

Våra interimskonsulter består av chefer och specialister med lång erfarenhet och hög kompetens. De har förmågan att snabbt sätta sig in i verksamheten, ta tag i avancerade uppdrag och tillföra konkreta förslag på lösningar.

En annan fördel: våra rutinerade konsulter kan gå in med ett objektivt ”utifrån”-perspektiv och belysa nya områden att förbättra och effektivisera. Bli inte förvånad om det kommer strategiska inspel – idéer och infallsvinklar som ni själva inte tänkt på!

Vill du veta mer?

Funderar du på om en interimskonsult kan var rätt lösning för dig? Kontakta oss så kan vi tillsammans, utifrån er situation, diskutera oss fram till en optimal lösning.Vi har under en period fått stöd av Nercia med interimskonsult inom HR området. Under perioden gick vi igenom en stor förändring med nya produkter, produktionsanläggningar samt ökat antal anställda.

Vår interimskonsult var för oss ett stort stöd för att lyckas med rekrytering och skyddsarbete samt även skapande av rutiner som erfordras för verksamheten.

– Björn Leksell, vd på Laxå Special Vehicles AB

Hur går det till?

När ni tar kontakt med oss lyssnar vi in ert behov och diskuterar oss fram till en optimal lösning.

Vad kostar det?

Kostnaden för en interimslösning beror på befattningen samt uppdragets omfattning. Du betalar bara för den tid som konsulten är anlitad.

Vilka är fördelarna?

Den tydligaste fördelen med en interimskonsult är att han/hon snabbt kommer in i uppdraget och omedelbart tillför kompetens.

Vilka kompetenser erbjuds?

Vi har ett brett nätverk av konsulter med erfarenhet från olika roller och branscher. Samtliga med  gedigen arbetslivserfarenhet.