Yrkesvux – yrkesutbildning på gymnasienivå

Yrkesvux är yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå som leder till jobb. Det är kommunen som du är folkbokförd i som bekostar och beslutar om din utbildning.

Vad är Yrkesvux?

Yrkesvux är en yrkesinriktad vuxenutbildning som främst riktar sig till dig som helt saknar utbildning från gymnasiet eller har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras. Den gymnasiala yrkesutbildningen motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram och lärlingsprogram.

Vem kan gå en Yrkesvuxutbildning?

Yrkesvux riktar sig till dig som saknar gymnasieutbildning eller vill ändra yrkesbana, behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt ny kan gå en yrkesvuxutbildning.

Vad kostar det att gå en Yrkesvuxutbildning?

Yrkesvuxutbildningen är avgiftsfri. Däremot måste du själv köpa litteratur och annat studiematerial. Våra yrkesvuxutbildningar är studiemedelsberättigade hos CSN.

Anmäl ditt intresse!

Fyll i formuläret så skickar vi dig mer information om utbildningarna och hur du ansöker.Våra Yrkesvuxutbildningar