Fastighetsvärd

Som Fastighetsvärd är du fastighetsägarens ansikte utåt och har mycket kundkontakt, allt från besiktning vid in- och utflyttning till trivsel- och trygghetsfrågor i fastigheten.

Vanliga arbetsuppgifter för en fastighetsvärd är till exempel att säkerställa så att hyresgästerna känner sig trygga i sin arbets- och boendemiljö. Som fastighetsvärd har du budgetansvar för ditt eget område och utför t.ex besiktningar vid in- och utflyttning. Även enklare felsökningar, justeringar och reparationer kan ingå. Att var serviceinriktad, tålmodig och att vara en kreativ problemlösare framgångsfaktorer för en fastighetsvärd.

Vem kan gå en yrkesutbildning hos oss?

Om du är arbetslös och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen kan du söka en yrkesutbildning hos oss på Nercia. Ta kontakt med arbetsförmedlingen och föreslå vilken utbildning du vill gå.

Vilka förkunskaper krävs?

De förkunskaper du måste ha för att få börja en yrkesutbildning är matematik och svenskakunskaper motsvarande nioårig grundskola (SFI C-nivå). För vissa utbildningar krävs även matematik samt engelska på gymnasienivå.

Praktik

I slutet av utbildningen får du möjlighet att praktisera dina nyvunna kunskaper på ett företag i regionen. Förutom att det breddar dina kunskaper ytterligare, ökar det också dina chanser till en anställning. I vår senaste mätning hade 80% av våra deltagare erhållit anställning inom 90 dagar efter avslutad utbildning.

Programinnehåll

 • Praktisk eller (ELLPRA0), 100 Poäng
 • Elkraftsteknik (ELREF0), 100 Poäng
 • Fastighetsservice VVS (FASFAE0), 100 Poäng
 • Fastighetsservice byggnader (FASFAS0), 100 Poäng
 • Systemuppbyggnad (SYSSYT0), 100 Poäng
 • Värmelära SYSVÄM0), 100 Poäng
 • Fastighetsförvaltning (FAFFAS0), 100 Poäng
 • Fastighetskommunikation (FAFFAT0), 100 Poäng
 • Sanitetsteknik (VVISAN01), 100 Poäng
 • Luftbehandling (VETLUF0), 100 Poäng
 • Yttre miljö – anläggningar (YTTYTT0), 100 Poäng
 • Yttre miljö – maskiner och verktyg (YTTYTR0), 100 Poäng
 • Växtkunskap – fastighetsskötsel (VÄXVÄK0), 100 Poäng
 • Arbetsplatsförlagd lärande APL

Utbildningsinformation

Utbildningstid
Utbildningstiden är ca. 1 år.

Nästa utbildningsstart
Nästa start sker i mitten av april på följande orter: Stockholm, Göteborg, Örebro

Pris
Yrkesutbildningarna är kostnadsfria för dig som deltagare. Utbildningsbidrag erhålls från Arbetsförmedlingen. På vissa orter finns även möjlighet till CSN lån om du inte är arbetssökande.

Kontakt
Anders Hällmark
E-post: anders.hallmark@nercia.se
Telefon: 076-805 94 06

Intresseanmälan
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar
2019-09-06T13:13:28+02:00