”För att få använda lyftanordningar och lyftredskap krävs utbildning i säkra lyft enligt arbetsmiljöverket.”

Säkra lyft

Säkra lyft. En utbildning som ger arbetstagaren rätt kompetens för att hantera olika lyftredskap och lyftanordningar. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap krävs rätt kompetens för alla som i sitt yrke använder lyftanordningar och lyftredskap. Detta för att förhindra att farliga situationer och arbetsskador uppstår på arbetsplatsen. Det gör också att utföraren känner sig trygg och säker i sin yrkesroll. Enligt AFS 2006:6 är det arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren har denna kunskap. Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år.

Utbildningsprogram

Säkra lyft, 5 timmar

  • Inledning
  • Lyftdon, användning och funktion
  • Roller och ansvar vid lyftarbete
  • Riskbedömning
  • Arbetsmiljölagen, föreskrifter och standarder
  • Lastkoppling
  • Säkerhetsregler för lastkopplare
  • Teoriprov

Ladda ner produktblad

Säkra lyft

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag, 08.30 - 13.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-05-25
Ingår i utbildningen
Fika, lunch
Pris
1 900 kr exkl. moms.

Intresseanmälan