”Du som leder förbättringsprojekt på heltid och söker avancerade analysmetoder för att finna grundorsaker samt säkerställa hållbara resultat.”

Lean Six Sigma Black Belt

Utbildningen Lean Six Sigma Black belt ger dig kunskaper om hur man analytiskt fastställer bakomliggande orsaker till problem och kommer fram till effektiva åtgärder som leder till väsentliga förbättringar av de varor, tjänster och processer som förekommer i verksamheten.

Programinnehåll

Utbildningen är uppdelad i block och varje block innehåller en teorigenomgång samt övningar och genomförs samlat med ett intervall på 2-4 veckor, ett block motsvarar 2-4 dagar. Ett Eget projektarbete bedrivs i egen verksamhet mellan teoriblocken, där det även finns möjlighet att boka in individuell coaching.

Block 1: 3 dagar

 • Introduktion till Lean Six Sigma
 • DMAIC
 • Val av projekt
 • Målsättning
 • Variation
 • Definiera
 • Charter
 • SIPOC

Block 2: 3 dagar, Fortsättning definiera

 • Värdeflödeskartläggning nuläge-framtida läget (inklusive simulering)
 • Kundens röst (Kano analys)
 • Mätetal (variation/slöseri)
 • SPS
 • Processkarta
 • Orsak/Verkan

Block 3: 3 dagar, Mäta

 • pFMEA – fel effekts analys
 • Urval och datainsamling
 • MSA – mätsystemanalys
 • Kapabilitet

Block 4: 3 dagar, Analysera

 • Grafisk analys
 • Hypotestest
 • T-test
 • Regression
 • Anova

Block 5: 2 dagar

 • Fler-faktorförsök (DoE)
 • Förbättra
 • Facilitering

Block 6: 2 dagar

 • Förändringsledning
 • Styra
 • Styrplan
 • Uppföljning

Block 7: 1 dag

 • Tentamen
 • Redovisning
 • Certifiering

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Utbildningsinformation

Omfattning
17 dagar

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-05-192021-05-202021-05-25
2021-05-272021-06-012021-06-03
2021-06-082021-06-102021-06-15
2021-06-222021-08-172021-08-19
2021-08-252021-08-262021-09-07
2021-09-142021-09-21
Pris
78 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Relaterade utbildningar