Validera din yrkeskunskap inom elteknik

Har du en elutbildning och arbetat som elektriker utomlands kan du validera dina elkunskaper, vilket krävs för att arbeta som installationselektriker i Sverige. Vi hjälper dig med valideringen av dina kunskaper för att du ska kunna komma ut på arbetsmarknaden.

När du klarat valideringen får du ett ECY-certifikat som ger dig rätt att arbeta som installationselektriker i Sverige och övriga länder i Norden. Valideringen är klar inom en vecka och tar dig närmare ett jobb.

Så här går det till för att valideras

 • Är du inskriven på Arbetsförmedlingen kontaktar du din handläggare för att göra en grundläggande bedömning. Din handläggare tar därefter beslut om du kan valideras eller inte.
 • För dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du själv finansiera valideringen. Alternativt din nuvarande arbetsgivare.
 • När du fått ett godkännande kommer du till oss på Nercia för att valideras under 3 dagar. När valideringsprocessen är klar skickar våra yrkesbedömare in allt underlag till ECY för en slutbedömning. Denna slutbedömning av validering tar 2-4 veckor och vi kan skicka intyg samt eventuella kompletteringsförslag till dig.

För att valideras ska du skicka in ett Europass (skapa ditt Europass här) till validering@ecy.com och det hjälper vi självklart till med. I Europasset ska tidigare certifikat, yrkesbevis, arbetsgivarintyg samt betyg från tidigare utbildningar etc. bifogas. Allt underlag ska vara översatt till svenska eller engelska.

Är du elektriker och utbildad utanför Norden?

Har du en elutbildning och minst tre månaders arbetslivserfarenhet som installationselektriker i ett land utanför norden? Då kan du genom validering få ett ECY-certifikat. Ett ECY-certifikat är ett krav för att få arbeta som installationselektriker i Sverige.

För att kunna ansöka om ECY-certifikat krävs:

 • Europass med översatta betyg och arbetsintyg
 • Kunskap i svenska språket motsvarande SFI D.
 • Utbildning: Kontroll före idrifttagning
 • Utbildning: Skötsel av elanläggningar
 • Utbildning: Elinstallationsreglerna

Är du elektriker och utbildad i Norden?

Är du utbildad elektriker i de nordiska länderna behöver du inte valideras. Det nordiska samarbetet ”Nordisk Elutbildningskommitte (NEUK)” innebär att länderna har en överenskommelse att de godkänner respektive lands elektrikerutbildning. Det innebär att en elektriker med så kallade ”Fagbrev”, ”Sveinsbref” eller ”Svennebrev” kan ta anställning i Sverige utan att komplettera sin grundutbildning.

Om man som ”nordisk” elektriker ändå vill ha ett svenskt ECY certifikat måste man komplettera sin utbildning med:

 • Skötsel av elanläggningar
 • Kontroll före idrifttagning
 • Elinstallationsreglerna

Man ska även ha arbetat minst tre månader i ett företag anslutet till Installationsavtalet IN/SEF, samt ha kunskap i svenska motsvarande lägst SFI D.

Är du elektriker och utbildad utanför EU?

Om du kommer från land utanför EU ska du ska göra Elteknisk validering för att säkerställa din elsäkerhetstekniska kompetens. För medborgare från OECD-länder som t ex Australien och Kanada används ofta samma rutiner som för EU-medborgare.

ECY:s branschmodell för eltekninsk validering hittar du här: Elteknisk validering.

Anmäl ditt intresse!

Fyll i formuläret så skickar vi dig mer information om valideringsprocessen.

Våra yrkesutbildningar