Underhållsledare

Som underhållsledare leder du ett team av vardagshjältar som strävar efter att öka driftsäkerheten genom förebyggande underhållsåtgärder. Ditt fokus är att genom ett inspirerande och kunnigt ledarskap skapa motivation för att utveckla en modern underhållsverksamhet genom förbättringsarbete samt ett standardiserat arbetssätt.

Efter 14 välplanerade utbildningsdagar har du fått fördjupade kunskaper om underhåll och driftsäkerhet, underhållsekonomi samt standardiserade arbetssätt bland mycket annat.

Utbildningsprogram

Block 1 – Underhållsledning

För att lyfta alla deltagarna till samma nivå inom området börjar vi utbildningen med att gå igenom grunderna avseende underhåll och driftsäkerhet.

 • Underhåll och driftsäkerhet
 • Anläggningseffektivitet
 • Omvärldspåverkan
 • Asset Management
 • Värdeflödesanalys
 • Affärsmål och masterplan
 • Underhållsprocessen
 • Underhållsorganisation
 • Underhållsekonomi
 • Resultatmätning
 • Verifiering av verksamheten
 • Standardisering

Block 2 – Ledarskap och teamutveckling

Som underhållsledare förväntas du löpande leda och utveckla ditt team. I effektiva team accepteras individers olikheter. På så sätt blir olika erfarenheter, bakgrund och kultur en tillgång.

 • Ledarskap
 • Teamutveckling
 • Gruppdynamik
 • Presentationsteknik
 • Effektiv återkoppling och feedback

Block 3 – Preventivt underhåll

Genom ett standardiserat arbetssätt skapas hållbara och kvalitetssäkrade rutiner.

 • Underhållsplan
 • Underhållsplanering
 • Beredning
 • Schemaläggning
 • Backlogg
 • Resultatmätning
 • Förebyggande underhåll
 • Tillståndsbaserat underhåll
 • Förebyggande underhållsupplägg
 • Genomförande

Block 4 – Reaktivt underhåll

Med rätt metoder går felsökningen snabbare och det är lättare att förebygga nya fel. I de fall fel ändå uppstår gäller det att hitta och avhjälpa dem så fort som möjligt.

 • Avhjälpande underhåll
 • Systematisk problemlösning
 • Sju kvalitetsstyrningsverktyg
 • Rotorsaksanalys
 • Arbetsmiljö och personsäkerhet
 • El- och elektronikkomponenter
 • Mekaniska komponenter
 • Materiallära
 • Svetsning

Block 5 – Proaktivt underhåll

Vi går igenom de positiva effekterna av ett rätt applicerat operatörsunderhåll och de möjligheter som underhållsorganisationen vid införandet av operatörsunderhåll.

 • Ständiga förbättringar
 • Förbättringsprocessen
 • Metoder och verktyg
 • Förbättringsarbete
 • Underhållsutveckling
 • TPM – Total Productive Maintenance
 • Operatörsunderhåll

Block 6 – Underhållsstöd

En anpassad infrastruktur är en förutsättning för att bedriva ett effektivt underhåll. Här får du lära dig om hur du kan skapa ordning och reda i din verksamhet.

 • Dokumentation
 • Datahantering
 • Infrastruktur
 • Design och modifiering
 • Personalresurser
 • Kompetensutveckling
 • Reservdelar
 • Specialverktyg

Block 7 – Nyanskaffning

I detta block går vi igenom förutsättningarna för en underhållsmässig upphandling genom att först utvärdera livscykelekonomin för den tilltänkta utrustningen och därefter välja rätt leverantör, koncept och teknik.

 • Syfte och mål
 • Livscykelekonomi
 • Effektiva projekt
 • Nyanskaffningsprocessen

Avslutning

Utbildningen till underhållsledare avslutas med en dag fylld med repetition och coaching utifrån gruppens gemensamma resultat på de kunskapstest som avslutar varje block.

 • Repetition av viktiga moment
 • Genomgång av kunskapstester
 • Diskussion och reflektion
 • Framtidens underhåll
 • EFNMS tentamen inom underhållsledning

Ladda ner produktblad

Underhållsledare

Utbildningsinformation

Omfattning
14 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
9 mars, 2022

Utbildningsdagar

2022-03-092022-03-102022-03-23
2022-03-242022-04-062022-04-07
2022-04-202022-04-212022-05-04
2022-05-052022-05-182022-05-19
2022-06-012022-06-02
Ingår i utbildningen
Fika, lunch, kurslitteratur
Pris
55 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
ENFNMS-certifiering

Vill du certifiera dig enligt Europastandard via Svenskt underhåll vilket gör dig till EFNMS-certifierad underhållsledare med titeln ”European Expert in Maintenance Management”? Vi erbjuder en förberedande utbildning under tre dagar (EFNMS certifiering av underhållsledare) som ger dig större möjlighet att klara certifieringen. Ett godkänt resultat på tentamen och tidigare nämnda krav ger dig garanterad förståelse för underhållsekonomi och driftsäkerhet.

Läs mer om EFNMS Certifiering av underhållsledare