”Förberedande utbildning inför EFNMS Certifiering av underhållsledare”

EFNMS Certifiering av underhållsledare

Ta nästa steg som underhållsledare! Den här utbildningen på tre dagar ger dig förutsättningar för att bli EFNMS-certifierad underhållsledare. Certifieringen anordnas av riksorganisationen Svenskt Underhåll två gånger per år.

Certifiering av underhållsledares kvalifikationer sker i form av ett skriftligt prov som baseras på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Utbildningen riktar sig till dig som genomfört en underhållsutbildning innehållande bland annat driftsäkerhetsteori och beräkningar, underhållsstrategier och underhållsmetoder samt underhållets ekonomi.

Utbildningsprogram

Förberedande utbildning, 3 dagar

Vi går igenom och repeterar ett modernt och planerat underhållsarbete, enligt utbildningen Underhållsansvarig.

  • Nyckeltal, underhållsmål och mätmetoder
  • Ledarskap i underhållsorganisationen
  • Förebyggande underhåll, driftsäkerhet och ett standardiserat arbetssätt
  • Underhåll i samband med nyanskaffning
  • Operatörsunderhåll
  • Underhållsstrategier och underhållsmetoder

Certifiering EFNMS (Stockholm), 1 dag

Certifieringen sker som en skriftlig tentamen under en hel dag. Den som är anmäld till tentamen får mer detaljerad information om lokal, tider etc. i god tid innan tentamenstillfället.

Vid godkänd tentamen och erfarenhet av underhållsarbete i minst fem år, varav två år i arbetsledande position erhåller du certifikatet EFNMS. Godkänt resultat på tentamen och tidigare nämnda krav ger dig garanterad förståelse för underhållsekonomi och driftsäkerhet.

Läs mer om hur certifieringen av underhållsledare går till på www.svensktunderhall.se

Utbildningsinformation

Omfattning

3 dagar förberedande utbildning + 1 dag certifiering

Förberedande utbildning

18-20 mars i Nercias lokaler

Certifiering

26 mars i Stockholm

Pris

17.900 kr inkl. material, lunch och fika
Certifieringskostnad tillkommer vid tentamen enligt Svenskt Underhåll

Intresseanmälan