Underhållsansvarig

Allt du behöver veta om underhåll och allt du behöver kunna för att skapa driftsäkerhet och optimal underhållsekonomi – det får du med hjälp av vår utbildning Underhållsansvarig.

Vi går igenom ett grundligt program under 14 utbildningsdagar. Kunskap om underhållsekonomi och praktiska övningar lär dig mer om förbättringsarbete och standardiserat arbetssätt.

Coachad av proffs jobbar du under hela utbildningen med ett individuellt underhållsprojekt där du kommer du att ställas inför en rad olika dilemman som kommer att utveckla din förmåga att fatta lönsamma beslut.

Utbildningen vänder sig till dig som idag ansvarar för underhållsarbete eller vill utvecklas att bli det och ta nästa steg i karriären. Du bygger givetvis upp ett starkt nätverk med andra kursdeltagare. En utbildningsdag per vecka gör det möjligt att kombinera programmet Underhållsansvarig med ditt vardagliga arbete.

Utbildningsprogram

Introduktion, nyckeltal, underhållsmål och mätmetoder

 • Utbildningsupplägget
 • Omvärlden
 • Skillnaden mellan traditionellt underhåll och specialistunderhåll
 • Nyckeltal och funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållsäkerhet
 • Att översätta företagets övergripande mål till underhållsmål
 • Uppföljning av underhållet
 • Metoder för mäta tillgänglighet. OEE/TAK (tillgänglighet, anläggningsutnyttjande, kvalitetsutbyte), MTBF (medeltid mellan fel), MTTR (medeltid till återställning) och MWT (medelväntetid)
 • Målnedbrytning av affärsmål såsom t.ex. ekonomiska mål till underhålls ekvivalenter och hur man gör det.
 • Skillnaderna mellan indirekta- och direkta UH-kostnader och hur man söker balans mellan dem.
 • Förståelse för omkostnads-budget för underhåll av produktionsutrustning.

Vi går även igenom grunderna i hur ett underhållssystem (UH-system) bör vara uppbyggt för att stödja underhållsutvecklingens olika steg mot perfektion.

Ledarskap och teamutveckling

Hur kan du som underhållsansvarig leda och utveckla ditt team? Effektiva team accepterar individers olikheter, så att allas skiftande erfarenheter, bakgrund och kultur kan bli en tillgång. Här får du också tips och råd om presentationsteknik – hur du bäst kommunicerar förbättringsåtgärder och motiverar till god underhållsekonomi.

 • Presentationsteknik och feedback
 • Ledarskap
 • Teamutveckling

Analytisk felsökning och analysmetodik

 • Övergripande analys och problemlösning
 • Analytisk felsökning
 • Rotorsaksanalys

Förebyggande underhåll, driftsäkerhet och ett standardiserat arbetssätt

 • Viktiga grundfilosofier i upplägg av förebyggande underhåll (FU) för att säkra produktionsprocessen
 • Viktiga grundfilosofier vid reservdelsberedning
 • Vikten av ordning och reda – dokumentation och verktyg
 • Varför ett standardiserat arbetssätt är en förutsättning för förbättring
 • Olika tekniker för att standardisera driftsäkerhetsprocessen
 • Vikten av standardisering av Planering & Beredning av uh-aktiviteter bl.a. skapar ekonomiska vinster och optimalt resursnyttjande.
 • Förebyggande UH skapar ekonomiska vinster och hur det påverkar indirekta uh-kostnader.
 • Beräkning av bristkostnader och hur man räknar fram årlig FU-kostnad
 • Hur värdera om ett framtaget FU-förslag är ekonomiskt försvarbart eller ej.
 • Reservdelsberedning påverkar indirekta- och direkta uh-kostnader, vad som ingår i lagerhållningskostnader, hur man beräknar värdet av att lagerföra försäkringsreservdelar, förbrukningsreservdelar och material baserat på ekonomisk konsekvens vid brist.

Vi går även igenom hur ett underhållssystem bäst nyttjas för att stödja hanteringen av UH-upplägg.

Underhåll i samband med nyanskaffning

 • Viktiga grundfilosofier och tekniker i att säkra upp funktionssäkerhet, UH-mässighet och UH-säkerhet i samband med nyanskaffning.
 • Vikten av uppföljning i samband med nyanskaffning
 • Vikten av standardiserat produktionsupplägg
 • Vikten av utprovad teknik
 • Hur Nyanskaffning påverkar LCP (Life Cycle Profit) och hur den beräknas baserat på LCC (Life Cycle Cost) och LCI (Life Cycle Income).
 • Största möjlighet att påverka LCP, nuvärdesmetod för beräkning av LCP samt hur nyttja dessa beräkningar för att utvärdera optimal konceptlösning och därmed leverantör vid nyinvestering.

Operatörsunderhåll

Operatörsunderhåll handlar om enkla och snabbt utförda insatser som ofta kan utföras av maskinoperatörerna.

 • Effekterna av ett rätt applicerat operatörsunderhåll
 • Underhållsorganisationens möjligheter vid införandet av operatörsunderhåll
 • Underhållsteknikerns roll på vägen mot självständigt operatörsunderhåll

Avslutning

Avslutningsdagens coachning utgår från gruppens gemensamma resultat på proven som avslutat varje ämnesblock. Tid för reklektion och erfarenhetsutbyte.

Diplomering

När ditt projektarbete är godkänt får du ta emot ditt efterlängtade examensbevis och diplom under trevliga former. Dessa kan sedan foga till ditt CV. Vill du certifiera dig enligt Europastandard kan du gå vidare med en förberedande utbildning, vilket gör dig till EFNMS-certifierad underhållsledare med titeln ”European Expert in Mainenance Management”.

Ladda ner produktblad

Underhållsansvarig

Utbildningsinformation

Omfattning
14 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
8 mars, 2022

Utbildningsdagar

Tillfälle: 1
2021-10-052021-10-062021-10-07
2021-10-192021-10-202021-10-21
2021-11-092021-11-102021-11-11
2021-11-232021-11-242021-11-25
2021-12-082021-12-09
Tillfälle: 2
2022-03-082022-03-092022-03-10
2022-03-222022-03-232022-03-24
2022-04-052022-04-062022-04-07
2022-04-192022-04-202022-04-21
2022-05-042022-05-05
Ingår i utbildningen
Fika, lunch, kurslitteratur
Pris
55 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
ENFNMS-certifiering

Vill du certifiera dig enligt Europastandard via Svenskt underhåll vilket gör dig till EFNMS-certifierad underhållsledare med titeln ”European Expert in Maintenance Management”? Vi erbjuder en förberedande utbildning under tre dagar (EFNMS certifiering av underhållsledare) som ger dig större möjlighet att klara certifieringen. Ett godkänt resultat på tentamen och tidigare nämnda krav ger dig garanterad förståelse för underhållsekonomi och driftsäkerhet.

Läs mer om EFNMS Certifiering av underhållsledare