”Utbildningen ger deltagaren förståelse och insikt om säkerhet- och riskmedveten på arbetsplatsen.”

Traversutbildning

Nästan alla olyckor och tillbud med traverser beror på okunskap. Utbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärderna för att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen. Lagstiftningen på travers har höjts från och med 1 juli 2017 enligt ISO 9926-1 ISO 23853 samt AFS 2006:6.

Utbildningsprogram

  • Inledning – egna erfarenheter
  • Lyftredskap – användning och funktioner
  • Roller och ansvar vid lyftarbete
  • Riskbedömning
  • Arbetsmiljölagen, föreskrifter och standarder
  • Lastkoppling
  • Säkerhetsregler för lastkopplare
  • Praktisk körning och teoretiskt prov
  • Underhåll och kontroll

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-10-13
Ingår i utbildningen
Fika, lunch
Pris
2 600 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Ladda ner produktblad

Traversutbildning