Systematiskt förbättringsarbete

Detta är utbildningen för dig som idag jobbar med systematiskt förbättringsarbete och vill ta ditt uppdrag ett steg längre. Kanske jobbar du idag nära en produktionschef eller koordinerar LEAN eller TPM-arbetet i organisationen. Kanske är du chefen själv.

Oavsett din roll idag kommer du här att lära dig mycket om effektiva förbättringsmetoder, värdeflödesanalys, förebyggande operatörsunderhåll och hållbar produktion.

När du genomgått utbildningen kommer du att ha fått flera nya redskap som kan göra ditt arbete mer effektivt – och ditt företag mer framgångsrikt.

Utbildningsprogram

Förbättringsprojekt

Under utbildningen Systematiskt förbättringsarbete driver du ett förbättringsprojekt. Projektet har valts utifrån ert värdeflöde med behov av förbättring utifrån identifierade förluster, slöserier, kostnader, ledtider etc. Under utbildningen kommer du lära dig nya metodiker, verktyg och presentationsteknik som du kommer att använda i projektet. Värdeflödet och hur förbättringsprojektet fortskrider kommer att presenteras löpande vilket innebär att du kommer att bli coachad av övriga deltagare samt att du kommer coacha övriga deltagare utifrån din erfarenhet. I slutet av utbildningen kommer du presentera genomfört förbättringsprojekt och dess resultat.

Grunderna i LEAN

LEAN går ut på att maximera kundnyttan och minimera slöseri. Det är en extremt framgångsrik metod som bygger på engagemang, effektivitet och helhetstänkande. Lär dig grunderna i Lean som revolutionerat moderna organisationer.

LEAN och värdeflödesanalys

Målet med LEAN är att uppnå ett framtida, förbättrat läge och att göra en handlingsplan för att nå dit. Utbildningens andra dag visar hur du kommer i gång med LEAN genom att göra en värdeflödesanalys (VFA) och skapa en värdeflödeskarta som visar flödet visuellt.

LEAN produktionssystem

LEAN skapades på Toyota. Vi går genom Toyotas produktionssystem och helhetstänkande. Vilken filosofi ligger bakom? Vi diskuterar förbättringsarbete utifrån begrepp som TPM (Total Productive Maintenance), standardisering, visualisering, utjämnat flöde, kvalitet och just-in-time.

Förbättringsarbete på fler sätt

Systematiskt förbättringsarbete bör bedrivas både på kort och lång sikt och på flera olika nivåer, bland annat utifrån idéer, oönskade händelser, resultatmätning och målarbete. Du får lära dig mer om förbättringsmetoderna PDCA (plan, do, check, act) och 6-Sigma.

Att leda ett team till framgång

Vissa arbetslag har ständiga konflikter – andra bråkar aldrig. Hänger gruppens prestation ihop med hur gruppmedlemmarna kommunicerar? Det finns metoder som helt klart reducerar konflikter och ökar välmående och prestanda. Vi visar hur du kan få ditt team att fungera effektivt och vad som krävs för att lösningen ska vara långsiktig.

Presentationsteknik – att kommunicera förbättring

Som presentatör är det oerhört viktigt att du visar hänsyn och respekt för dina mottagare. Du får verktyg och ökade kunskaper att förenkla och sälja in ett budskap till din omgivning som till exempel förbättringsåtgärder som motiverar teamet genom att lägga upp beslutsstöd för ledning.

Operatörsunderhåll genom 5S-metoden

Sortera, systematisera, städa, standardisera och sköt om – den så kallade 5S-metoden hjälper till att bringa ordning och reda och stoppa slöseri på en arbetsplats. Genom att sköta och gå igenom utrustningen minskas även maskinförlusterna. Operatörsunderhåll handlar om förebyggande insatser som är enkla och snabbt utförda.

Rotorsaksanalys

Rotorsaksanalys är ett metodiskt och effektivt sätt att i stället för att bara avhjälpa ett problem, reda ut rotorsaken, så att problemet inte uppstår igen. Felaktiga rutiner, konstruktionsfel och feldimensionering är vanliga rotorsaker.

SMED (Single Minute Exchange of Die)

Du får en inblick i SMED – en strukturerad metod för att minska ställtider i maskiner och utrustningar.

Processkartläggning och daglig styrning

Ta del av synsättet bakom processkartläggning – en hjälp att se produktionsflödet och tillämpa arbetssätt, metoder och kvalitetsverktyg som stöd i det dagliga förbättrings- och utvecklingsarbetet.

FMEA

Feleffektsanalys, FMEA, är ett verktyg som hjälper dig att systematiskt identifiera möjliga risker och fel i en process eller produkt och på det sättet förebygga och sätta in motåtgärder.

Studiebesök och avslutning

Med utgångspunkt i utbildningen gör vi ett besök hos ett utvalt företag för att ta del av dess förbättringsarbete och utveckling mot en mer effektiv och hållbar produktion.

Diplomering

När ditt projektarbete är godkänt får du ditt efterlängtade examensbevis och diplom under trevliga former. Dessa kan sedan foga till din CV och du kan i fortsättningen titulera dig ”Diplomerad förbättringsledare”

Ladda ner produktblad

Systematiskt förbättringsarbete

Utbildningsinformation

Omfattning
13 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
13 oktober, 2020

Utbildningsdagar

2020-10-132020-10-142020-10-27
2020-10-282020-11-102020-11-11
2020-11-242020-11-252020-12-08
2020-12-092021-01-122021-01-13
2021-01-19
Ingår i utbildningen
Fika, lunch, kurslitteratur
Pris
49 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan