”I den här utbildningen lär du dig använda statistiska metoder för att övervaka och styra en process, med syfte att nå bästa kvalitet och förebygga problem. Du kommer förstå orsaker till en processvariation och därmed kunna styra och förbättra processer på ett ekonomiskt effektivare sätt.”

Statistisk processtyrning (SPS)

I den här utbildningen lär du dig använda statistiska metoder för att övervaka och styra en process, med syfte att nå bästa kvalitet och förebygga problem. Du kommer förstå orsaker till en processvariation och därmed kunna styra och förbättra processer på ett ekonomiskt effektivare sätt. Du kommer även få förståelse för att SPS kan användas på data från en mängd olika processer och parametrar, typ kvalitetsdata, produktivitetsdata, underhållsdata, leveranstider, genomloppstider, ekonomiska data mm.

Utbildningen är för dig som som arbetar med kvalitet-, process- och produktionsutveckling.

Programinnehåll

Vi varvar teori, praktiska övningar samt diskussioner. Vi använder programvaran Minitab (finns att tillgå gratis i 30 dagar)

Dag 1

Vi ger dig grunden i SPS. Vad är det? Varför är det bra? Hur kan jag använda det?

 • SPS – översikt
 • Variation och statistik
 • 7 QT, grafisk analys
 • Minitab
 • Olika typer av data
 • Normalfördelning
 • Styrdiagram kontinuerlig

Dag 2

Hitta rätt parametrar att styra och övervaka samt identifiera förbättringar genom dataanalys

 • Styrdiagram kontinuerlig
 • Styrdiagram diskret
 • Identifiera påverkande faktorer (styrbara), prioritera rätt påverkande parametrar
 • Ej normalfördelad distribution, identifikation av fördelning

Dag 3

Processens utfall i förhållande till toleransgränser ger oss en bild av kapabiliteten.

 • Kapabilitetsstudier, hur de planeras och genomförs
 • Kapabilitetsanalys
 • Hypotestester, statistiskt analysera data för att bevisa skillnader och identifiera korrekta förbättringar

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Ladda ner produktblad

Statistisk processtyrning (SPS)

Utbildningsinformation

Omfattning
3 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
7 oktober, 2020

Utbildningsdagar

2020-10-072020-10-082020-10-09
Ingår i utbildningen
Fika, lunch, kurslitteratur
Pris
14 800 kr exkl. moms.

Intresseanmälan