”För att hålla ihop projektet, respektera tids- och budgetramar samt uppnå affärsmålen krävs tillgång till effektiva verktyg för att analysera, planera och styra processen.”

Projektledarutbildning

Syftet med utbildningen är att erbjuda deltagaren en aktuell och meriterande projektledarutbildning. Omfattningen av utbildningen är uppdelat mellan ledarskap och projektkunskap, så att deltagaren med gott självförtroende kan axla projektledarrollen vid utbildningens slut. Utbildningen är förberedande för certifiering som projektledare (IPMA-certifiering).

Utbildningsprogram

Dag 1 Ledarskap

 • Dagens fokus: lära känna varandra
 • Att leda (olika) människor
 • Ledarrollens funktion
 • Viktiga ledaregenskaper?
 • Självkännedom om dina styrkor och svagheter
 • Känsla av sammanhang – skapa goda arbetsklimat
 • Förändringar och stress
 • Verktyg för bättre kommunikation/samtal
 • Coachande förhållningssätt

Dag 2 Projektkunskap

Projektet som arbetsform

 • När ska projekt användas?
 • Framgångsfaktorer – Styrkor och svagheter

Projektorganisation

 • Roller och intressenter
 • Ansvar och befogenheter

Dag 3 Planering

I avsnittet planering får deltagaren användbara verktyg för effektiv planering. Vi utgår från projektmålen och tränar hur man bryter ned dessa till en Work Breakdown Structure, utifrån vilken man sedan gör träffsäkra bedömningar av tid, kostnad och risker. Resultatet är en realistisk och allmänt accepterad projektplan.

Projektmodell, metodik

 • Förstudie, förprojekt
 • Projektets faser
 • Beslutspunkter, milstolpar

Projektplanering

 • Planeringsförutsättning
 • Analys av projektbeställning
 • Projektbeskrivning
 • Målformulering

Tidsplanering

 • Organisera arbetets ordningsföljd
 • Nätverksplanering
 • CPM (Critical path method)

Dag 4 Projektekonomi

För att kunna driva projekt framgångsrikt krävs att projektarbetet har dubbel inriktning – dels måste man genomföra projektets planerade aktiviteter, dels måste man ägna tid och energi åt att identifiera och avvärja de risker som kan utgöra hot mot projektet.

Projektplanering

 • Projektnedbrytning, WBS
 • Nätverksdiagram, PERT
 • Tidsplan, GANTT

Projektbudgetering

 • Tid eller pengar – hur prioriterar vi?
 • Förutsättningar för en realistisk budget

Riskanalys

 • Riskhantering
 • Risk plan
 • Riskregister

Dag 5 Genomförande

Den avslutande dagen knyter vi ihop utbildningen av hur ett projekt struktureras och genomförs från förstudie till avslut. Deltagaren får även med sig en checklista (dokument) för hur man avslutar/överlämnar ett projekt.

 • Projektets genomförande
 • Uppföljning av tid, kostnad och kvalité
 • Analysera och hantera ändringar

Projektets överlämning

 • Avslut och utvärdering

Dag 6 Ledarskap

 • Teori om ledarskap: FIRO
 • Gruppens faser av utveckling
 • Situations anpassat ledarskap
 • Test: Din naturliga ledarstil?
 • Medarbetarkompetens – ledarstilar
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Säker som samtalsledare
 • Samtals-processen med öppna kraftfulla frågor

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Ladda ner produktblad

Projektledarutbildning

Utbildningsinformation

Omfattning
6 dagar, 08.00 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
8 mars, 2022

Utbildningsdagar

Tillfälle: 1
2021-10-192021-10-262021-11-02
2021-11-092021-11-162021-11-23
Tillfälle: 2
2022-03-082022-03-152022-03-22
2022-03-292022-04-052022-04-12
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
25 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan