”Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar deltagaren en egen plattform för effektivt ledarskap.”

Ledarskapsutbildning för chefer och ledare

Utbildningen ledarskapsutbildning för chefer och ledare riktar sig till deltagare som idag har någon form av chef eller ledarsansvar. Att kunna leda sig själv är första steget på ledarskapstrappen och något du bör behärska innan du ger dig på att leda företag eller andra människor.

Att leda sig själv ökar din förståelse för att leda andra och förutom att du blir mer närvarande och fokuserad i ditt ledarskap så blir du även mer empatisk mot dem du leder. Viktiga delar i programmet är tydliggörandet av rollen som chef/ledare kopplat till b l.a. uppgift och mål.

Utbildningsprogram

Block 1 – Gruppen och ledaren

 • Presentation av gruppen FIRO
 • Det personliga ledarskapet, vem är jag?
 • Ledarens självförtroende och självkänsla
 • Verktyg för min egen ledarskapsresa
 • Uppgifter för eget arbete
 • Coachande relationer
 • DISC analys

Block 2 – Rollen och kreativitet

 • Att ha rätt person på rätt plats
 • Genomgång av DISK-analyser
 • Roller i gruppen
 • Att fatta beslut
 • Kreativa miljöer och effektiva grupper

Block 3 – Kultur och konflikt

 • Att skapa en god kultur på arbetsplatsen
 • Att definiera en vi-anda
 • Att utvecklas, enskilt och som grupp
 • Leda förändringsarbete
 • Moget och modigt ledarskap
 • Att vara varandras coacher

Block 4 – Våga vara chef

 • Generationskrockar
 • Nya medarbetaren
 • Kulturkrockar
 • Interkulturell kommunikation

Block 5 – Det svåra samtalet

 • Konflikter
 • Konfliktstilar
 • Uppträda ledarmässigt i svåra situationer
 • Arbete med case kring det svåra samtalet

Block 6 – Kommunikation och retorik

 • Att kommunicera så att alla förstår
 • Effektiv kommunikation
 • Retorik för chefer
 • Kroppspråk
 • Att använda tekniksa hjälpmedel som stöd
 • Att ge och ta kritik
 • Feedbacktrappan

Block 7 – Utvecklingssamtal och rekrytering

 • Samtalsmetoder
 • Sekretess
 • Etik och moral i medarbetarsamtal
 • Ansvar/checklista, arkivering och uppföljning
 • Ett årshjul av medarbetarsamtal
 • Att rektytera personal
 • Människorkänndeom
 • Att kunna läsa ett CV
 • Att hålla goda intervjuer
 • Urvalsprocesser

Block 8 – Arbetsrätt och missbrukshantering

 • Spelregler på arbetsmarknaden
 • Ansvarsfördelning?
 • Anställning, miljö och ledighetsregler
 • Lojalitet
 • Trakasserier
 • Alkohol och droger på jobbet
 • Vad är chefens ansvar?
 • Handlingsplaner

Block 9 – Arbetsmiljö och stresshantering

 • Stresshantering
 • Arbetsmiljö och chefens ansvar
 • Konkreta verktyg för att hantera stress
 • Samtal i coachgrupperna

Block 10 – Att arbeta med mål och visioner

 • Att sätta mål individuellt och för gruppen
 • Att jobba med kloka visioner
 • Vanor kontra värderingar
 • Etik och moral och att förstå sig på sitt eget värderingssystem

Block 11 – Ekonomiska samband och produktivitet

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Resultat- och balansräkning
 • Produktivitet
 • Nyckeltal som likviditet, soliditet, tillväxt

Block 12 – Min utveckling som ledare

 • Att leda genom trygghet
 • Humor och intern jargong
 • Att leda i förändring
 • Min egen attityd; att vara den jag utger mig för att vara
 • Att se och förstå den kultur jag skapar
 • Delegering; ansvar och mandat
 • Min egen tydlighet som ledare

Block 13 – Reflektionsdag och handlingsplan

 • Vem är jag?
 • Vart skall jag?
 • Skriftlig uppgift
 • Handlingsplan

Block 14 – Återkoppling

 • Sammanfattning
 • Utvärdering med hjälp av olika verktyg
 • Coachsamtal i coachgrupperna
 • Genomgång av handlingsplaner
 • Samtal om fortsatt samarbete

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Utbildningsinformation

Omfattning
14 dagar, 09.00 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
10 mars, 2022

Utbildningsdagar

Tillfälle: 1
2021-10-142021-10-212021-10-22
2021-10-282021-10-292021-11-04
2021-11-112021-11-122021-11-18
2021-11-252021-11-262021-12-02
2021-12-092022-01-13
Tillfälle: 2
2022-03-102022-03-172022-03-18
2022-03-232022-03-242022-03-31
2022-04-072022-04-082022-04-21
2022-04-282022-04-292022-05-05
2022-05-122022-05-19
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
45 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Ladda ner produktblad

Ledarskapsutbildning för chefer och ledare

Relaterade utbildningar