”Leda utan att vara chef är framtagen för att stärka ledarens roll i företaget. Syftet är att ge deltagarna grundläggande färdigheter i personligt ledarskap, grupputveckling samt kommunikation”

Leda utan att vara chef

I utbildningen Leda utan att vara chef får deltagaren ökad möjlighet att växa i sin personlighet för att klara rollen som gruppledare, teamledare, lagansvarig, samordnare, förman, beredare, planerare etc.

Utbildningen syftar till att du ska kunna växa i din roll som ledare. Du ska få med dig kunskap och förståelse inom områdena personligt ledarskap, gruppens utveckling, samt hur du kan förebygga och hantera konflikter genom ditt sätt att kommunicera. För att lyckas applicera din kunskap i vardagen kommer du få med dig konkreta verktyg och tips för att på bästa möjliga sätt kunna omvandla din nyvunna kunskap till kompetens.

Dagarna växlas mellan föreläsning, diskussioner, övningar och självreflektion för att på bästa sätt skapa en bra balans och förståelse för både dig själv som ledare och dina medarbetare.

Utbildningsprogram

Dag 1 personligt ledarskap

Dagen syftar till att du ska få en bättre koll på vem du själv är, både som person och som ledare. Du får även med dig verktyg för att på ett enkelt sätt kunna applicera i din vardag och din arbetsroll.

 • Lärande – vem har ansvaret för mitt och mina medarbetares lärande?
 • Vem är jag? Hur har jag kommit dit jag är idag och hur vill jag vara som ledare i framtiden?
 • Motivation – vad motiverar mig? Vad motiverar mina medarbetare?
 • Värderingar – vilka värderingar har jag och vilka värderingar har andra?
 • Din roll – är den tydlig? Får du tillräckligt med stöd? Vilka utmaningar stöter du på?

Dag 2 Gruppens utveckling

Dagens organisation består av individer med olika erfarenheter och olika bakgrund och kultur. I detta avsnitt fokuserar vi på grupp och teamutveckling. Vi skapar en förståelse för hur en grupp utvecklas, samt hur jag som ledare kan bemöta gruppen beroende på var i utvecklingen den befinner sig. .

 • Gruppteorin FIRO – vad är det som gör att grupper lyckas? Vad behöver min grupp? Vad gör jag som ledare beroende på var min grupp befinner sig?
 • Gruppens effektivitet och samarbete – hur skapar vi förutsättningar?
 • Situationsanpassat ledarskap – hur anpassar jag mitt ledarskap utefter vad min grupp behöver?
 • Roller i gruppen – vad bidrar olika individer med?
 • Feedback – hur ger/tar jag feedback? Hur skapar vi en miljö där vi hjälper varandra att utvecklas?

Dag 3 Kommunikation – att förebygga och hantera konflikter

Dagen syftar till att skapa en bättre förståelse för att folk är olika, uppfattar saker olika och kommunicerar olika. Efter dagens slut har du även fått en inblick i hur du kan hantera och förebygga konflikter.

 • Vad är kommunikation?
 • Hur kommunicerar vi?
 • Förståelse kring olika generationers syn på arbete
 • Coachande ledarskap – grunderna i coachande ledarskap
 • Vilka typer av konflikter finns?
 • Hur hanterar jag konflikter?
 • Hur kan jag göra för att konflikter ska bli utvecklande?

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Utbildningsinformation

Omfattning
3 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
15 november, 2021

Utbildningsdagar

Tillfälle: 1
2021-09-162021-09-302021-10-14
Tillfälle: 2
2021-11-152021-11-292021-12-13
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
11 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Ladda ner produktblad

Leda utan att vara chef

Relaterade utbildningar