Leda utan att vara chef2019-04-30T09:18:07+02:00

”Leda utan att vara chef är framtagen för att stärka ledarens roll i företaget. Syftet är att ge deltagarna grundläggande färdigheter i personligt ledarskap, grupputveckling samt kommunikation”

Leda utan att vara chef

I utbildningen Leda utan att vara chef får deltagaren ökad möjlighet att växa i sin personlighet för att klara rollen som gruppledare, teamledare, lagansvarig, samordnare, förman, beredare, planerare etc. Deltagaren har efter utbildningen mer kunskap och förståelse för hur det påverkar min omgivning med en tydligare roll som ledare om grunderna i bl. a. coaching, kommunikation, konflikthantering, feedback samt leda och fördela arbete.

Utbildningsprogram

Dag 1 Rollen som ledare

Utbildningen startar med att klargöra deltagarnas roller som skiftledare, driftledare, teamledare, samordnare, lagledare, förman, beredare, planerare etc. Det är viktigt att tydliggöra rollen, uppgiften och målsättningen som ledare för att förenkla sitt dagliga jobb och teamarbete. Att vara ledare handlar om att känna av, förstå och till viss del styra sin verksamhet i en stundtals kaotisk tillvaro. Förändring (eller snarare utveckling) är någonting självklart och naturligt men inte alltid lätt att hantera.

 • Företagets kravprofil på rollen som skiftledare, beredare, planerare etc.
 • Hur ser jag på min egen roll och dess ansvar och befogenheter?
 • Värderingar och attityder (grupparbete)
 • Tydlighet
 • Trovärdighet i ledarrollen
 • Ansvar och befogenheter
 • Självförtroende
 • Delegering (Hur klarar jag trycket?)
 • Hur du som ledare klarar de utmaningar som följer med rollen
 • Planering och organisering – få struktur och flyt i arbetet
 • Att göra de rätta prioriteringarna
 • Situationsanpassat ledarskap

Dag 2 Gruppens utveckling

Dagens organisation består av individer med olika erfarenheter och olika bakgrund och kultur. I detta avsnitt fokuserar vi på grupp och teamutveckling.

 • Gruppens effektivitet och samarbete
 • Roller i gruppen
 • Coachande ledarskap
 • Coach för gruppen
 • Mål och resultat för gruppen
 • FIRO Will Schutz och Susan A Wheelans IMGD, GDQ – verktyg för grupputveckling
 • Att fatta viktiga beslut i gruppen och behålla ansvaret i gruppen

Dag 3 Kommunikation – att förebygga och hantera konflikter

Här får deltagaren ökad insikt om hur olika ett budskap kan tas emot om man väljer olika Kommunikationsstrategier samt hur jag som ledare bör agera vid en konfliktsituation.

 • Vad är kommunikation?
 • Feedback
 • Ge och ta kritik
 • Konflikthantering för ledare
 • Hur du som ledare bör agera vid konflikter
 • Ledarens roll i en konflikt
 • När du själv hamnar i en konflikt – viktigt att tänka på
 • JAG-budskapKontaktskapande kommunikation

Ladda ner produktblad

Leda utan att vara chef

Utbildningsinformation

Omfattning
3 dagar

Nästa utbildningsstart

Örebro
12 september, 2019

Utbildningsdagar

2019-09-122019-09-192019-09-26
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
10 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan