”En härdplastbildning som ger dig som arbetstagare kunskap för att på ett säkert sätt hantera och arbeta med härdplaster eller andra allergiframkallande kemiska produkter.”

Härdplastutbildning

Härdplastbildning ger dig som arbetstagare kunskap för att på ett säkert sätt hantera och arbeta med härdplaster eller andra allergi och astmaframkallande kemiska produkter. Utbildningen följer den nya föreskriften AFS 2014:43, där den ställer högre krav på riskbedömningar och information/utbildning men även på hur använder skyddsutrustning och att läkarundersökning (medicinsk kontroll) genomförs.

De som måste gå denna utbildning är de som leder eller sysselsätts i arbete med, så kallade härdplaster, utbildningen måste vara dokumenterad. Utbildningen gäller i 5 år tills det behöver förnyas. Uppfylls inte kraven kan företagen få sanktionsavgifter.

Utbildningsprogram

Dag 1, 5 timmar

  • Vad är härdplast
  • Olika typer av härdplaster
  • Skyddsutrustning
  • Härdplastföreskrifter
  • Hälsoeffekter
  • Riskbedömning
  • Lagstiftning

Ladda ner produktblad

Härdplastutbildning

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag, 08.30 - 13.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

Tillfälle: 1
2021-05-24
Tillfälle: 2
2021-08-26
Ingår i utbildningen
Fika, lunch
Pris
2 600 kr exkl. moms.

Intresseanmälan