”Vår utbildning Bättre arbetsmiljö (BAM) ger dig som deltagare kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Du får också en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individen, företaget och samhället.”

Bättre arbetsmiljö (BAM)

God arbetsmiljö kommer inte av sig självt. För att förebygga olyckor och ohälsa är ett målinriktat och systematiskt arbetsmiljöarbete nödvändigt för varje företag idag. Att bryta mot arbetsmiljölagen kan bli dyrt.

Vår utbildning Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig till dig som är chef, ledare eller skyddsombud. Under tre dagar får du grunderna i de viktigaste lagarna och regelverken, kunskaper i riskhantering och insikter i vad god arbetsmiljö betyder för individen, företaget och samhället.

Utbildningen inkluderar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, som bland annat tar upp mobbning och kränkande särbehandling.

Målet med utbildningen är att du ska lära dig systematiskt arbetsmiljöarbete – att praktiskt undersöka, genomföra och följa upp arbetsmiljön i din egen organisation.

Utbildningsprogram

Dag 1 Lagar och regelverk kring arbetsmiljö

Vi ger dig grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter. Du får lära dig systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Du lär dig att arbeta med riskbedömning, riskhantering och handlingsplaner. Bland föreskrifterna finns även den nya AFS 2015:4 som handlar om att förebygga mobbning och kränkande särbehandling.

 • Arbetsmiljölagens bakgrund, tillkomst och uppbyggnad
 • Föreskrifternas betydelse
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöverkets roll
 • Brott mot arbetsmiljölagen – sanktionsavgifter
 • Nya AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) enligt AFS 2001:1
 • Handlingsplan

Hemuppgift: Vilka utmaningar inom arbetsmiljöområdet finns på din avdelning eller ditt företag?

Dag 2 Ansvarsfördelning – chefer, ledare och skyddsombud

Chefer och skyddsombud har olika roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet och behöver samarbeta på bästa sätt. Viktigt är också förstå hur förändringsarbetet kan påverka individen, gruppen och organisationen.

 • Reflektion dag 1 och återkoppling på hemuppgiften
 • Riskanalys – rutin
 • Fördjupning av arbetsmiljöansvaret
 • Organisering av arbetsmiljöarbetet (SAM)
 • Det förebyggande arbetet: tillbudsrapportering, olycksrapportering, skador m m
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Chefer och ledare, fördelning av uppgifter
 • Medarbetaransvar
 • Skyddsorganisationen. Huvudskyddsombud, skyddsombud och skyddskommittén
 • Uthyrare, inhyrare, entreprenörer
 • Samordningsansvar
 • Den psykosociala arbetsmiljön
 • Lathund för introduktion av nyanställda
 • Företagshälsovårdens roll

Hemuppgift: Informera dina medarbetare om vad du hittills gått igenom på utbildningen.

Dag 3 Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete – riskhantering och handlingsplaner

Vi visar hur du kan identifiera och hantera positiva och negativa faktorer för arbetsmiljön. Du får verktyg att genomföra ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • Reflektion dag 2 och återkoppling på hemuppgiften
 • Personlig skyddsutrustning
 • Arbetsskador och tillbud: uppföljning och anmälan
 • Arbetsanpassning och rehabilitering – tidiga signaler
 • Presentation av handlingsplan
 • Utvärdering och avslutning

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Utbildningsinformation

Omfattning
3 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
2 december, 2021

Utbildningsdagar

2021-12-022021-12-092021-12-16
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
10 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Ladda ner produktblad

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Relaterade utbildningar