BAS P och BAS U2019-06-12T12:15:14+02:00

”Vid bygg- och anläggningsarbeten ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare som ansvarar för planering och projektering (BAS-P) samt utförandet (BAS-U).”

BAS P och BAS U

Vill du ha tillräcklig kunskap för att kunna verka som BAS i praktiken? Vill du ta till dig kunskaperna på ett effektivt sätt?Läs till Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U.

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagarna kunskap och färdighet för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö. Vi går bland annat igenom hur du upprättar en arbetsmiljöplan när så krävs och att alla anpassningar i arbetsmiljöplanen genomförs med hänsyn till hur arbetet fortskrider.

Utbildningsprogram

BAS P och BAS U, 1 dag

Utbildningen ger dig kunskaper i hur arbetsmiljöfrågorna ska styras hela vägen från planeringen till färdigställandet av byggprojektet. En byggarbetsplats ska ha en byggarbetsmiljösamordnare. En Bas P och en Bas U har ansvar för olika skeden av ett bygge. Vi går bland annat igenom:

  • Lagstiftningen
  • Bygg- och anläggningsarbete
  • Genomgång av Arbetsmiljölagen samt AFS 1999:3 Bygg- och anläggningsarbete
  • Genomgång av AFS 2001:1 SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete samt AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning mm
  • De olika rollerna: Byggherre, BAS P, BAS U, skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare
  • Övningsuppgifter avs byggarbetsmiljösamordning i olika projektstadier och arbetsmiljöplan
  • Arbetsmiljöansvar
  • Straffansvaret? Vems är felet vid en arbetsplatsolycka?
  • Frågor, diskussion, sammanfattning

Ladda ner produktblad

BAS P och BAS U

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag

Nästa utbildningsstart

Örebro
23 september, 2019
Linköping
24 september, 2019
Norrköping
24 september, 2019

Utbildningsdagar

2019-09-23
2019-09-24
2019-09-24
Ingår i utbildningen
Fika, lunch
Pris
3 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan