”Utbildningen följer gällande kunskaps- och färdighetskrav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör ELSÄK-FS 2017:1.”

Auktorisation AL

Utbildningen är till för alla elektriker som vill skaffa sig kompetens för att få auktorisation lågspänning (AL). Denna utbildning ger kunskaper om gällande författningar avseende allmän behörighet för elinstallationsarbeten. Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som ansvarig ledare för elinstallationsarbeten samt att stimulera till fortsatt lärande.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på regelverket inom elområdet samt produktion, distribution och installation av elkraft. För att få utföra elinstallationsarbete krävs att ditt företag har ett egenkontrollprogram samt minst en auktoriserad elinstallatör knuten till företaget.

Programinnehåll

Dag 1-3 Författningskunskap (40 timmar)

Ellagar, olika standarder ELSÄK-FS 2008:1, SS 436 40 00, SS-EN 50110-1

Dag 4-8 Elinstallationer (120 timmar)

Kabeldimensionering enligt handbok 421. Deltagarna skall kunna göra en el-ritning på en villa och en industri med tillhörande dokumentation.

Dag 9-11 Elmaskiner (40 timmar)

Vi skall på olika maskiner göra laborationer som t.ex. asynkronmotorn, olika likströmsmotorer och transformatorn.

Dag 12-20 Elkraft (120 timmar)

Under detta avsnitt skall deltagarna kunna utföra olika beräkningar som t.ex. effekt, förlust, kortslutning och jordslutsberäkningar. Därefter får samtliga elektrifiera ett samhälle bestående av 4 hyreshus som har 10 lägenheter vardera. Vidare 3 industrier, 15 nybyggda och 5 gamla villor. I caset skall deltagarna skaffa en ny transformator då den gamla skall rivas. Samtliga Iks3 och Zför skall räknas ut på varje ställe på kabelskåp och vid fasadskåp.

Ladda ner produktblad

Auktoriserad AL

Utbildningsinformation

Omfattning
20 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
16 februari, 2022

Utbildningsdagar

2022-02-162022-02-242022-03-03
2022-03-102022-03-172022-03-24
2022-03-312022-04-072022-04-14
2022-04-212022-04-282022-05-05
2022-05-122022-05-192022-05-26
2022-06-022022-06-092022-06-16
2022-06-232022-06-30
Ingår i utbildningen
Fika, kurslitteratur
Pris
45 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Validera din yrkeskunskap inom elteknik

Har du en elutbildning och arbetat som elektriker utomlands kan du validera dina elkunskaper, vilket krävs för att arbeta som installationselektriker i Sverige. Vi hjälper dig med valideringen av dina kunskaper för att du ska kunna komma ut på arbetsmarknaden.