”Utbildningen följer gällande kunskaps- och färdighetskrav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör ELSÄK-FS 2017:4.”

Auktorisation A

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaperna för att söka Auktorisation A. Kunskapskraven regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Utbildningen vänder sig till elektriker som avser att arbeta som Elinstallatör för regelefterlevnad och till de som avser att utföra egna arbeten.

Utbildningsprogram

Innehåll

 • Vad är högspänning
 • HSP-anläggningar
 • Jordtag
 • Systemjordning
 • Spänningssättning i utsatt del
 • Jordfel
 • Reläskydd
 • Selektivplaner
 • Beräkning av kortslutningsström
 • Driftbevis
 • Prov före idrifttagning
 • Prov efter spänningssättning

Ladda ner produktblad

Auktorisation A

Utbildningsinformation

Omfattning
4 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
7 december, 2021

Utbildningsdagar

2021-12-072021-12-082021-12-14
2021-12-15
Ingår i utbildningen
Lunch, fika
Pris
15 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Validera din yrkeskunskap inom elteknik

Har du en elutbildning och arbetat som elektriker utomlands kan du validera dina elkunskaper, vilket krävs för att arbeta som installationselektriker i Sverige. Vi hjälper dig med valideringen av dina kunskaper för att du ska kunna komma ut på arbetsmarknaden.