Ta en MBA på distans – och i din egen takt

För många kan en MBA-examen vara förutsättningen för att ta det avgörande steget i karriären.

Nu erbjuder vi en MBA-utbildning på distans, med stor individuell frihet, med examination vid Edinburgh Business School/Heriot-Watt Universitet.

MBA utbildning

MBA ger dig helhetsgrepp inom affärsmannaskap och management och gör att du blir effektivare och växer som ledare. Utbildningen ger dig nya kunskaper och verifierar att du gör rätt saker för att bättre och mer framgångsrikt kunna leda företag och organisationer. 

I utvecklingen till ledare i näringslivet är en MBA (Master of Business Administration) i internationella kretsar en kvalitetsstämpel. I Sverige är MBA inte en examen som är reglerad i högskoleförordningen, men i många andra länder jämförs utbildningen till MBA av flera oberoende parter. Välrenommerade Financial Times rankar Edinburgh Business School som en av de absolut bästa.

I samarbete med Executive Management Institute (EXMI) kan vi nu erbjuda en distansutbildning som leder till en MBA-examen vid Edinburgh Business School. Formerna för utbildningen gör det dessutom möjligt att i stor utsträckning själv bestämma när utbildningen ska börja, i vilken takt som studierna ska bedrivas och när det är dags för examination. Med andra ord, en flexibel studieform för dig som i dag har svårt att få kalendern att räcka till ibland.

Konkret betyder det att du studerar på distans (on line) och kan – om ditt eget schema tillåter – ta vissa kurser eller hela programmet seminarier hos EXMI på plats i Stockholm. Vill du göra ett uppehåll eller öka takten? Inga problem, du bestämmer.

Vår samarbetspartner Heriot-Watt University är godkänt av Högskoleverket och är en enhet inom universitetet. Drygt 11 500 studenter från över 150 länder studerar aktivt vid universitetet och på distans. Vår andra samarbetspartner EXMI genomför programmet i Sverige, med svenska lärare, sedan 1999 och har i dag mer än 300 studenter.

Fakta MBA (Master of Business Administration)

Målgrupp: MBA-programmet vänder sig till dig som är chef eller nyckelperson med internationella affärskontakter.

Omfattning: Nio delkurser.

Programstart: Seminarier (online) startar löpande. Distansutbildning startar du efter egen studieplan.

Läs mer om utbildningen här!

I samarbete med: