Nya utbildningar med goda chanser till jobb

Nercia startar utbildningar till fastighetsskötare och fastighetsvärd på arbetsförmedlingens uppdrag i Stockholm, Göteborg och Örebro. Utbildningarna drar igång i april och beräknas, fullt utbyggda, omfatta 12-14 ettåriga kurser på de tre orterna med cirka 15 personer i varje grupp.

Läs till Fastighetsvärd eller Fastighetsskötare

Med de här utbildningarna gör vi, och de andra utbildningsbolagen, stor nytta: för individer, branschen och för hela samhället. En stor del av de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden är nysvenskar.

Fastighetsbranschen har länge flaggat för stora rekryteringsbehov. Exempelvis säger Fastighetsbranschens utbildningsnämnd i en prognos att nyanställningsbehovet, i huvudsak fastighetsskötare och fastighetsvärdar, de närmaste tio åren är 10 000 – 15 000 personer. Det är långt fler än vad som utbildas i dag.
– Med de här utbildningarna gör vi, och de andra utbildningsbolagen, stor nytta: för individer, branschen och för hela samhället. En stor del av de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden är nysvenskar. Samtidigt är det just de som fastighetsbranschen gärna vill anställa, personer som har breda språkliga och kulturella kunskaper, säger Kent Norström, vd på Nercia.

Lika och olika

Den ettåriga utbildningen är till stora delar likadan för fastighetsskötare och fastighetsvärdar, tio av 13 kurser är gemensamma. Skillnaden är att blivande fastighetsskötare specialiserar sig på yttre miljö (anläggningar, maskiner och verktyg) och växtkunskap, när fastighetsvärdarna ges kunskap om ekonomi och juridik.
Nercia har sedan tidigare ett 15-tal arbetsmarknadsutbildningar på åtta orter i Sverige. Samtliga har det gemensamt att de har fokus på elteknik och angränsande områden.
– De här två nya utbildningarna är i linje med vår strategi. På så sätt kan vi använda medarbetarnas kompetens bättre och erbjuda bättre utbildningar. Dessutom kan vi, med dessa utbildningar som grund, erbjuda uppdragsutbildningar till företag även inom detta område, säger Kent Norström, vd på Nercia.

Nya i Stockholm

Stockholm är en helt ny utbildningsort för Nercia. Man har redan börjat anställa utbildare och letar lämpliga lokaler som är lätt att nå med kollektivtrafiken.
– Precis som på andra orter där vi finns, är förhoppningen att vi kan bredda utbudet av utbildningar även i Stockholm, säger Kent Norström.
Avtalet med arbetsförmedlingen för de två nya utbildningarna löper på fyra år (2+1+1) och utbildningarna beräknas starta i april.

Utbilda dig till fastighetsskötare eller fastighetsvärd

Innehåll: Den ettåriga utbildningen är till stora delar likadan för fastighetsskötare och fastighetsvärdar, tio av 13 kurser är gemensamma. Skillnaden är att blivande fastighetsskötare specialiserar sig på yttre miljö (anläggningar, maskiner och verktyg) och växtkunskap, när fastighetsvärdarna ges kunskap om ekonomi och juridik.

Omfattning: ca. 1 år.

Plats: Nercias utbildningslokaler i Örebro, Stockholm och Göteborg

Programinnehåll Fastighetsskötare
Programinnehåll Fastighetsvärd

Fastighetsbranschen har länge flaggat för stora rekryteringsbehov. Nyanställningsbehovet för i huvudsak fastighetsskötare och fastighetsvärdar de närmaste tio åren är 10 000 – 15 000 personer. Säger Anders Hällmark, Driftansvarig för fastighetsutbildningarna.