Kompetensutveckling – ett glömt konkurrensmedel

Gå inte över ån efter vatten när ditt företag behöver mer kompetens; nästa stjärna kan sitta i ett rum nära dig! Att utnyttja potentialen hos befintliga medarbetare och förädla deras kompetens är oftast klokare och billigare än att nyrekrytera personal.

Nercias populära Marknadsekonomutbildning är ett exempel på effektiv kompetensutveckling i företaget.

Kompetensutveckling – en ”vit fläck”

Vidareutbildning av medarbetare är en ”vit fläck” för många företag visar en stor SCB-undersökning. 2015 stod kurskostnaderna för i snitt 1,6 procent av den totala personalkostnaden per anställd. En mycket liten del alltså. Av dessa genomförda kurstimmar gick dessutom en större andel till obligatoriska, lagstadgade kurser om hälsa och säkerhet på jobbet – mer sällan till kompetenshöjning inom affärskritiska områden.
Perfekt läge för företag som vill profilera sig genom att locka och behålla talangerna i företaget.

Alla branscher är i ständig utveckling och konkurrensen är knivskarp om kunder, marknadsandelar – och medarbetare med rätt kompetens. Att attrahera, vidareutveckla och, inte minst, behålla rätt medarbetare blir allt viktigare. Kompetensutveckling har blivit en konkurrensfaktor att räkna med.

Billigare än nyrekrytering

Att öka företagets konkurrenskraft är förstås grundsyftet när medarbetare vidareutbildas. Men ”vinsterna” är många fler. Bland annat visar beräkningar att kompetensutveckling av befintlig personal är billigare än att rekrytera ny personal utifrån. Varje nyanställning beräknas kosta drygt 500 000 kr och det tar ca 1,5 år för en nyanställd att bli ”varm i kläderna” och nå sin fulla kapacitet.

Höjer motivationen

Drillcon AB är ett företag som satsar alltmer på kompetensutveckling. Bland annat genom Nercias marknadsekonomutbildning.
– Vi ser kompetensutveckling som en viktig investering. Inte bara för att den höjer vår konkurrenskraft; den höjer också motivationen hos medarbetarna och visar att vi tror på deras förmågor, säger Svante Berglund, vd på borrföretaget Drillcon AB.

Att erbjuda medarbetare Nercias tvååriga utbildning till diplomerad marknadsekonom innebär dessutom att man kan behålla personen i fråga i minst två år – sannolikt betydligt längre.

Just nu läser medarbetaren Per Lennartsson (t.h.)till Diplomerad marknadsekonom. Per jobbar idag som produktionschef  hos Drillcon – och imorgon..? – Ja, för det första höjer han både sin egen och företagets kompetens och får nya verktyg i sin nuvarande tjänst. Men vem vet, en dag kanske han kan axla min roll som vd säger Svante.

Lättare behålla personal

Drillcon AB har ett litet huvudkontor i Nora och borrningsprojekt med totalt ett 100-tal anställda i både Sverige och utomlands.
– På en liten ort som Nora är vi extra känsliga när det gäller att behålla eller nyrekrytera personal till nyckelpositioner. Då får man måna om personalen på annat sätt, få dem att trivas genom exempelvis vidareutbildning, fortsätter han. Kompetensutveckling ger även positiva signaler utåt; att här är ett företag med framtidsvisioner och som är villiga att investera i sina medarbetare.

Ett steg mot vd-rollen

Drillcon AB började erbjuda personalen vidareutbildning för två-tre år sedan och har flera utbildningssamarbeten igång med Nercia, berättar Svante Berglund. Han har gått den långa vägen i företaget och genomförde för några år sedan Nercias marknadsekonomutbildning.
– En mycket bra utbildning med skickliga föreläsare. För mig gav den rätt pusselbitar för att senare gå in i vd-rollen, berättar han.
Just nu går medarbetaren Per Lennartsson samma utbildning. Produktionschef idag hos Drillcon – och imorgon..?
– Ja, för det första höjer han både sin egen och företagets kompetens och får nya verktyg i sin nuvarande tjänst. Men vem vet, en dag kanske han kan axla min roll som vd.

Anmäl ditt intresse!

Vill du också att kompetensutveckla din personal? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!
– Vi ser kompetensutveckling som en viktig investering. Inte bara för att den höjer vår konkurrenskraft; den höjer också motivationen hos medarbetarna och visar att vi tror på deras förmågor, säger Svante Berglund, vd på borrföretaget Drillcon AB.

Relaterade utbildningar