”En bra samarbetspartner som vet vad vi behöver”

En avlägsen duns och en lätt vibration. Den stora 16 000-tonspressen hörs och känns med jämna mellanrum ända in i konferensrummet. – Ljudet gör mig lugn. Varje gång den hörs, tjänar vi pengar, säger Torbjörn Johansson, personalchef på Bharat Forge Kilsta AB i Karlskoga.

bam utbildning, diplomerad marknadsekonom

Smedjan i Kilsta har en lång historia och i många år ägdes den av Bofors. I mitten av 00-talet togs verksamheten över av indiska Bharat Forge Limited. Koncernen äger världens största smedja i indiska Pune. På bilden ser vi f.v. Tomas Eriksson, Torbjörn Johansson och Darko Pavlovic.

Smedjan i Kilsta har en lång historia och i många år ägdes den av Bofors. I mitten av 00-talet togs verksamheten över av indiska Bharat Forge Limited. Koncernen är en av världens största smidesgrupper med basen i Indiska Pune, men smedjan i Kilsta är Sveriges största och en viktig leverantör av framaxlar och vevaxlar till den europeiska fordonsindustrin.

– Vi har 330 medarbetare och jobbar allt från rak dagvecka till femskift. Det är helt avgörande att flödet i produktion inte störs, säger Torbjörn Johansson som började i smedjan redan i mitten av 80-talet.

Många utbildningar

Här spelar Nercia sedan flera år en viktig roll. Som konsult har Nercia hållit en rad ledarskapsutbildningar för chefer på olika nivåer samt även lagbasutbildning och olika teknikutbildningar. Och nu senast BAM – som står för ”Bättre arbetsmiljö” – som är viktig för medarbetarnas hälsa och trivsel samt företagets långsiktiga lönsamhet.

– Nercia är en bra samarbetspartner, de kan vår verksamhet och vet vad vi behöver för att bli ännu bättre, säger Katarina Johansson, som är HR-assistent.

Vikten av en bra arbetsmiljö och ett gott säkerhetsarbete är uppenbar på en arbetsplats som Bharat Forge Kilsta. Men det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, betonar processchef Tomas Eriksson och gruppledare Darko Pavlovic.

– De ”mjuka” frågorna har blivit allt viktigare, som att förebygga mobbing och arbeta med den psykosociala arbetsmiljön i stort, säger Tomas Eriksson.

”Tio poäng av tio”

Båda har tidigare gått olika kurser om arbetsmiljölagen, men en omorganisation ledde till nya personer med delegerat arbetsmiljöansvar, vilket i sin tur ledde till den senaste BAM-utbildningen i Nercias lokaler i Örebro.

– Det är bra att komma ifrån, annars blir man avbruten och påmind om vardagen hela tiden. Jag gick en liknande kurs när jag blev skyddsombud. Det var några år sedan, så det var nyttigt att uppdatera mina kunskaper för den roll jag har idag, säger Darko och fortsätter.
– Om jag ska betygsätta den här utbildningen, så blir det tio poäng av tio.

Tomas håller med och berömmer de många praktiska exemplen och diskussionerna kring olika frågeställningar.
– Då blir lagar och regler begripliga. En annan fördel med utbildningen var att medarbetare från olika avdelningar deltog, då ökar förståelsen för verksamheten och hur andra har det.

Fakta BAM (Bättre Arbetsmiljö)

Innehåll: Lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Ger även en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individen, företaget och samhället.

Målgrupp: Chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Omfattning: 3 dagar.

Plats: Nercias utbildningslokaler i Örebro.

Utbildare: Arbetsmiljökonsult Björn Hagel.

Läs mer om utbildningen här!

Det var nyttigt att uppdatera mina kunskaper för den roll jag har idag, säger Darko Pavlovic.