Modern Fastighetsautomation med IoT (Internet of Things)

Utöka din kompetens och läs vår korta Yrkeshögskoleutbildning Modern Fastighetsautomation med IoT (Internet of Things)! 60 yhp

Samhället blir mer och mer automatiserat, smarta och energieffektiva lösningar kommer in i våra fastigheter och byggnader. Att kunna styra el, värme och ventilation ger stora möjligheter att spara el och energi vilket leder till en mindre miljöpåverkan.

Genom utbildningen lär du dig om olika typer av fastighetsautomationssystem och funktioner för styrning, reglering och övervakning. Du lär dig även om hur IP-teknik används inom fastighetsautomation och hur olika typer av uppkopplade system kan samverka i en byggnad och bidra till ökad energieffektivitet och förbättrad inomhuskomfort. Om hur de integrerade lösningarna för belysning, solavkänning och inomhusklimat samverkar i en byggnad.

Utbildningen ger dig färdigheter i att kunna läsa och tolka ritningar och dokumentation för ett fastighetsautomationssystem. Du får även lära dig att bedöma risker och hur man felsöker. Utbildningen ger dig kompetenser i självständigt kunna identifiera och beskriva nya möjligheter för styrning, reglering och övervakning av byggnadens tekniska system.

Utbildningen är på distans med en inledande platsträff i Örebro. Den är på 50% studietakt och de schemalagda seminarierna kommer vara förlagda på sen eftermiddag/kväll och är totalt på ca 4 tim/vecka. Utöver det förväntas du ta eget ansvar och studera på egen hand. Varje kurs har examinationsmoment och betygssätts.

Programinnehåll

  • Arbetsmiljö och brandskydd i praktiken
  • Modern Fastighetsautomation
  • Projektredovisning
  • Uppkoppling av fastighetens tekniska installationer

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av nedanstående:

  • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

6 månader yrkeserfarenhet inom fastighetsbranschen.

Urval

Vid många sökande görs urvalet på yrkeserfarenhet.

Reell kompetens

Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning (Få du vid begäran). Saknar du behörighet finns det en möjlighet att läsa en behörighetsgivande förutbildning.

Ansök här!

Ansökan sker på yh-antagning.se.

Ansök till Modern Fastighetsautomation IoT

Utbildningsinformation

Utbildningstid
24 veckor, 50% studietakt (60 yhp)

Nästa utbildningsstart
28 februari 2022

Kontakt
Anna Belinki
E-post: anna.belinki@nercia.se
Telefon: 076-000 63 24

Intresseanmälan
Fyll i formuläret så skickar vi dig mer information om utbildningen och hur du ansöker.
Relaterade utbildningar