Installationssamordnare – Solenergi

Utöka din kompetens och läs vår korta Yrkeshögskoleutbildning Installationssamordnare – Solenergi!

Utbildningen ger dig kompetenser i att leda montörer och tekniker i de olika installations- och byggprocesserna. Efter avslutad utbildning ska du ha förmågan att anta ett samordningsansvar för installationsarbetet i sin helhet.

Utbildningen är på distans med en inledande platsträff i Västerås. Den är på 50% studietakt och de schemalagda seminarierna kommer vara förlagda på sen eftermiddag/kväll och är totalt på ca 4 tim per vecka. Utöver det förväntas du ta eget ansvar och studera på egen hand. Varje kurs har examinationsmoment och betygssätts.

Läs till Installationssamordnare inom Solenergi

Genom utbildningen lär du dig att samordna och leda de olika installationerna som krävs kring solenergi igenom de olika byggprocesserna samt leda och vara ett stöd till montörer i installationsfrågor. Du får kunskaper om solenergiteknik och dess roll i det svenska elnätet, anläggningstyper, dimensionering av en anläggning – produktion/ekonomi, kunskaper om placering och montage av solceller enligt standarder och regelverk, om batterilagring och effektstyrning. Om regler och standarder för elinstallationer, KMA-arbete, lagar, tekniska regelverk och övriga styrdokument för byggprocessens olika skeden. Du får färdigheter i planering och projektekonomi, utföra lönsamhetsberäkningar, logistik och tidplaner. Certifieringskrav inom solelinstallationer samt överblick över fallskydd, ställningsarbeten, heta arbeten, säkra lyft. Du lär dig om angränsande yrkes och kompetensområden ex. solenergiprojektör och projektledare inom solenergi.

Programinnehåll

 • Arbetsledning och projektstyrning
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Bygg- och installationsteknik
 • Certifiering (förberedande teori)
 • Egenkontroll och slutbesiktning
 • Ellära
 • Solenergiteknik

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av nedanstående:

 • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

6 månader yrkeserfarenhet inom installationsföretag, byggsektorn eller inom fastighetsbranschen.

Urval

Vid många sökande görs urvalet på yrkeserfarenhet.

Reell kompetens

Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning (Få du vid begäran). Saknar du behörighet finns det en möjlighet att läsa en behörighetsgivande förutbildning.

Ansök här!

Ansökan sker på yh-antagning.se.

Ansök till Installationssamordnare – Solenergi

Utbildningsinformation

Utbildningstid
38 veckor, 50 % studietakt (95 yhp)

Nästa utbildningsstart
28 februari 2022

Kontakt
Anna Belinki
E-post: anna.belinki@nercia.se
Telefon: 076-000 63 24

Intresseanmälan
Fyll i formuläret så skickar vi dig mer information om utbildningen och hur du ansöker.
Utbildningen sker i samarbete med följande företag:

Relaterade utbildningar