”Att skapa en driftsäker produktionsprocess är en förutsättning för att kunna producera kostnadseffektivt, i rätt tid med rätt kvalitet.”

Underhållstekniker

Att skapa en driftsäker produktionsprocess är en förutsättning för att kunna producera kostnadseffektivt, i rätt tid med rätt kvalitet och på så sätt öka företagets kapacitet och lönsamhet.

Efter utbildningen till underhållstekniker så kommer deltagarna kunna applicera teorin i praktiken. Deltagarna kommer även att kunna dra nytta av erfarenhetsutbyte med andra företag som är representerade på utbildningen till underhållstekniker.

Utbildningsprogrammet är uppdelat i 8 block om totalt 14 dagar utspridda över 4 månader. Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar och grupparbeten. Erfarenhetsutbytet i det nätverk som byggs upp ger ett ovärderligt komplement till den nyvunna kompetensen.

Utbildningen riktar sig till tekniker, ingenjörer, mekaniker och elektriker

Programinnehåll

Block 1 – Grundläggande begrepp inom underhållstermonologi, 1 dag

Vi bryter ner driftsäkerhet som begrepp och lär oss att beräkna driftsäkerhet, tillgänglighet, anläggningsutnyttjande, kvalitetsutbyte och TAK. Under detta block så behandlas begrepp så som:

 • Förlustkategorier
 • Slöserier
 • Vad är viktigt för att lyckas med stoppuppföljningssystem

Block 2 – Förebyggande underhåll och inspektionsteknik, 2 Dagar

Vi går igenom hur en utrustnings verkliga behov av förebyggandeunderhåll kartläggs, standardiseras och registreras i ett underhållssystem. Under detta block så behandlas också alla de faktorer som måste falla på plats för att lyckas med sitt förebyggandeunderhåll i form av:

 • När du kan använda de olika formerna av FU-metoder
 • Hur du säkerställa att varje FU aktivitet utförs på rätt sätt och i rätt tid
 • Hur hantera mätvärden på ett systematiskt sätt
 • Hur får du FU-upplägget till ett levande dokument som ständigt speglar underhållsorganisationens nuvarande erfarenhet

Block 3 – El teknik, 2 dagar

Deltagaren får kunskap om grundläggande begrepp och enklare formler som t ex. ohms lag, serie- och parallellkoppling samt unna utföra enklare mätningar och kopplingar. Deltagaren kommer också få grundläggande kännedom om PLC, automation och olika komponenter.

 • Ohms lag
 • Seriekoppling
 • Parallellkoppling
 • Mätövningar
 • Effekt
 • 3-fas
 • Y-D kopplingar
 • PLC grund
 • Automation grund
 • Komponent kännedom

Block 4 – Smörj- och Rullningslagerteknik, 2 dagar

I det här blocket ger vi dig en grundläggande introduktion i ämnet smörj- och rullningslagerteknik. Rätt val av smörjmedel och korrekt hantering av rullningslager är en förutsättning för avbrottsfri produktion.

 • Smörjning
 • Rullager
 • Kullager
 • Kulskruvar
 • Linjärstyrningar
 • Maskinspindlar

Block 5 – Pneumatik och hydraulik, 3 dagar

Målet med utbildningen är att utveckla kunskaperna i pneumatik, där fokus ligger på att få insikt i pneumatiska systemets uppbyggnad, läsa pneumatiska scheman och göra enklare kopplingar samt utföra service och underhåll samt enklare felsökning.

Pneumatik

Teori

 • Grundbegrepp
 • Produktion av tryckluft
 • Luftkvalité
 • Schemasymboler enligt ISO 1219:1
 • Grundläggande ventiler
 • Schemasymboler och systemuppbyggnad
 • Arbetselement
 • Vakuumteknik
 • Reglering av hastighet hos arbetselement
 • Schemaläsning
 • Enklare felsökning

Praktiska laborationer

 • Ritning av system
 • Uppkoppling och provkörning av olika system

Hydraulik grund

Fokus och syfte

 • Riskfaktorer vid arbete med hydraulik
 • Driftsäkerhet i hydraulsystem
 • Uppbyggnaden av enklare typer av hydraulsystem
 • Ger förmåga att utföra enklare kontroller och justeringar

Teori

 • Hydraulik grunder
 • Storheter och enheter
 • System uppbyggnad
 • Hydraul scheman och symboler
 • Säkerhet och risker vid arbete med hydraulsystem
 • Ledningskomponenter

Praktik

 • Ritning av schema i simuleringsprogram
 • Uppkoppling av system enligt schema
 • Kontroll och justering av maxtryck med säkerhetsventil
 • Begränsning av flöde och hastighet
 • Begränsning av tryck och kraft

Block 6 –  Ritningsläsning och mätteknik, 1 dag

Här får du grundläggande kunskaper om hur du läser en ritning och tolkar informationen på den samt övergripande bild av mätteknik.
 Du får också kännedom om i vilka standarder du kan söka mer information.

 • Vad är en ritning?
 • Standarder, generellt, SIS
 • Blanketter och format
 • Ritningshuvudet
 • Linjetyper, introduktion
 • Vyer, vyplaceringsmetoder
 • Snitt
 • Hur saker kan ritas, förenklade ritsätt
 • Form och läge, introduktion
 • Ytstruktur, introduktion
 • Genomgång av vanliga mätmetoder
 • Mått och toleranser
 • Skjutmått
 • Kalibrering
 • Fasta mätdon (passbitar, bladmått, etc.)

Block 7 – Reservdelsberedning, ABC klassificering och objektstruktur, 1 dag

Vi går igenom varje underhållsorganisationens ständiga utmaning att minimera olika former av väntan när underhållet ska utföras. I detta block så går vi igenom hur vi hittar med objektstruktur och prioriterar med ABC klassade utrustningar, samt vad som är viktigt att tänka på när man ska:

 • Reservdelsberedning
 • Bereda specialverktyg
 • Arkivera teknisk dokumentation
 • Klassa utrustningen första gången till A, B eller C

Block 8 – Logisk felsökning, eskalerad felsökning och rotorsaksanalys – RCA, 2 dagar

Vi går igenom hur vi på olika sätt ringar in orsaken till problem. I detta block så går vi igenom i vilka tillfällen och hur du utför:

 • Analytisk felsökning
 • Eskalerad felsökning
 • Rotorsaksanalys

Ladda ner produktblad

Underhållstekniker

Utbildningsinformation

Omfattning
14 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
6 oktober, 2020

Utbildningsdagar

2020-10-062020-10-072020-10-08
2020-10-202020-10-212020-11-03
2020-11-042020-11-052020-11-17
2020-11-182020-12-012020-12-02
2020-12-152020-12-16
Ingår i utbildningen
Fika, lunch, kurslitteratur
Pris
42 500 kr exkl. moms.

Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret så skickar vi mer information om utbildningen