”Det övergripande målet är att blivande truckförare ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som omkring personal och på ett resurseffektivt sätt.”

Truckutbildning A och B

Riktlinjerna syftar till att utgöra en grund för höjd kompetens hos truckförare med målet att öka säkerheten, minska personskadorna, förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna. Utbildningen följer den läroplan (TLP10) som fastställts av arbetsmarknadens parter. Utbildningens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker truckförare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat erhålls TYAs utbildningsintyg.

Programinnehåll

Truckförarutbildning enligt TLP 10

 • Kursorientering
 • Truck-typer och tillsatsaggregat
 • Truckens konstruktion
 • Truckens stabilitet
 • Materialhantering
 • Emballage
 • Godshantering
 • Daglig tillsyn
 • Trafik och säkerhet
 • Lager, arbetarskydd & ergonomi
 • Farligt gods
 • Lastsäkring
 • Arbeta säkert
 • Räddning & suspension trauma

Ladda ner produktblad

Truckutbildning A och B

Utbildningsinformation

Omfattning
4 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-02-012021-02-022021-02-03
2021-02-04
Ingår i utbildningen
Fika, lunch, kurslitteratur
Pris
4 100 kr exkl. moms.

Intresseanmälan