Skötsel av elektriska anläggningar2019-09-09T10:34:57+02:00

”Utbildningen skötsel av elektriska anläggningar ger dig kunskap om föreskriften ELSÄKFS 2006:1 samt standarden SS-EN 50 110-1 utg.3”

Skötsel av elektriska anläggningar

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

I utbildningen går vi igenom elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet, enligt standard ELSÄKFS 2006:1 samt standarden SS-EN 50 110-1 utg.3. Vi går också igenom riskhantering och bedömning av elsäkerheten, säkerhetsavstånd med mera. utbildningen vänder sig främst till personal som arbetar i en miljö där det finns elektrisk fara.

Utbildningsprogram

Dag 1 Skötsel av elektriska anläggningar

Genomgång av elsäkerhet, förstå faran med el och kunna minimera risken för elolyckor. För att kunna utföra och delta i underhåll och skötsel av elektriska anläggningar på ett säkert sätt samt att uppfylla elsäkerhetsverkets krav 2006:1 (råd) 4§ kunskap och utbildning. Vi går igenom:

 • Elolyckor
 • El faran
 • Elsystemets uppbyggnad
 • Skydd mot farlig spänning
 • Lagar och föreskrifter

Elsäk-FS 2008:3 (innehavarens skyldigheter)

 • Fortlöpande tillsyn (lista)
 • Periodisk tillsyn

Elsäk-FS 2006:1 om Elsäkerhet vid arbete (arbetsgivaren)

 • Allmänna bestämmelser
 • Tillämpningsområde
 • God elsäkerhetsteknisk praxis
 • Säkerhetskrav
 • Kunskap och utbildning
 • Elsäkerhetsplanering
 • Säkerhetsåtgärder

SS-EN 50110-1 Regler för skötsel av elanläggning (Utgåva 3 Svenska standard)

 • Omfattning
 • Definitioner
 • Allmänna grundregler
 • Normala skötselåtgärder
 • Arbetsmetoder
 • Underhåll

Ladda ner produktblad

Skötsel av elektriska anläggningar

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag

Nästa utbildningsstart

Örebro
22 november, 2019
Linköping
16 oktober, 2019
Norrköping
16 oktober, 2019

Utbildningsdagar

Tillfälle: 1
2019-11-22
Tillfälle: 2
2020-03-06
2019-10-16
2019-10-16
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
3 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan