Skötsel av elektriska anläggningar2018-11-08T11:07:30+00:00

”Utbildningen skötsel av elektriska anläggningar ger dig kunskap om föreskriften ELSÄKFS 2006:1 samt standarden SS-EN 50 110-1 utg.3”

Alla Öppna utbildningar

Skötsel av elektriska anläggningar

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha  utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Utbildningsprogram

Dag 1 Skötsel av elektriska anläggningar

Genomgång av elsäkerhet, förstå faran med el och kunna minimera risken för elolyckor. För att kunna utföra och delta i underhåll och skötsel av elektriska anläggningar på ett säkert sätt samt att uppfylla elsäkerhetsverkets krav 2006:1 (råd) 4§ kunskap och utbildning. Vi går igenom:

 • Elolyckor
 • El faran
 • Elsystemets uppbyggnad
 • Skydd mot farlig spänning
 • Lagar och föreskrifter

Elsäk-FS 2008:3 (innehavarens skyldigheter)

 • Fortlöpande tillsyn (lista)
 • Periodisk tillsyn

Elsäk-FS 2006:1 om Elsäkerhet vid arbete (arbetsgivaren)

 • Allmänna bestämmelser
 • Tillämpningsområde
 • God elsäkerhetsteknisk praxis
 • Säkerhetskrav
 • Kunskap och utbildning
 • Elsäkerhetsplanering
 • Säkerhetsåtgärder

SS-EN 50110-1 Regler för skötsel av elanläggning (Utgåva 3 Svenska standard)

 • Omfattning
 • Definitioner
 • Allmänna grundregler
 • Normala skötselåtgärder
 • Arbetsmetoder
 • Underhåll

Ladda ner produktblad

Skötsel av elektriska anläggningar

Utbildningsinformation

Omfång
1 dag

Nästa utbildningsstart

Örebro
8 mars, 2019
Norrköping
11 mars, 2019
Linköping
12 mars, 2019

Utbildningsdagar

2019-03-08
2019-03-11
2019-03-12
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
3 500 kr exkl. moms.
Intresseanmälan
 • Våra öppna utbildningar kan anpassas utifrån era behov och önskemål. Läs mer här! 

Hör av dig till oss så berättar vi mer!