”Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön och utvecklar deltagarens förmåga att aktivt arbeta och genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna organisationen.”

SAM-utbildning för chefer och ledare

I utbildningen SAM-utbildning för chefer och ledare lägger vi grunden för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska byggas upp. Vi tittar närmare på vilka föreskrifter som gäller och hur du genom dokumenterade rutiner får övergripande koll på verksamheten genom kontroller, genomförande och löpande uppföljning av företagets arbetsmiljöarbete.

Målet är att alla deltagare ska få kunskaper om arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt förstå fördelarna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi går även igenom hur man på bästa sätt upptäcker risker i arbetsmiljön och hur man förebygger och hanterar dem.

Utbildningsprogram

Inledning, presentation

 • Historik
 • Internkontroll
 • SAM Definitioner

Arbetsmiljölagen – en ramlag

 • Föreskrifter – komplettering av ramlagen Inverkan av en god/dålig arbetsmiljö
 • Ekonomiska konsekvenser
 • Sociala konsekvenser
 • Kvalitativa konsekvenser

Viktiga arbetsmiljöfaktorer

 • Fysiska belastningar
 • Psykiska o sociala risker
 • Organisatoriska förändringar

Ansvar och uppgiftsfördelning

 • Arbetsgivare – arbetsledare
 • Medarbetare
 • Skyddsombud

Systematiskt arbetsmiljöarbete – Kartläggning av arbetsmiljön – olika metoder

 • Daglig tillsyn
 • Skyddsronder – olika upplägg – Checklistor – Personalstatistik
 • Medarbetarsamtal

Riskbedömning

 • Hur bedömer vi riskerna

Handlingsplan

 • Målsättning
 • “Kontrakt”
 • Tidplan
 • Ansvariga

Ansvarsuppgifter för organisationen

 • Rehabilitering, bildskärmsarbete mm
 • Policydokument

Uppföljning – utvärdering

 • Årlig genomgång
 • Övriga avvikelser

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
1 november, 2021

Utbildningsdagar

2021-11-01
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
3 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Ladda ner produktblad

SAM-utbildning för chefer och ledare