”Utbildningen ger dig huvudprinciperna för projektplaneringens olika planeringsmetoder samt grunderna i analys, styrning och uppföljning av projekt.”

Praktisk projektledning

Ett projekt kännetecknas av att det har en tydlig start och ett tydligt slut. Under utbildningen får du lära dig att praktiskt leda projekt på egen hand.

För att hålla ihop projektet, respektera tids- och budgetramar samt uppnå affärsmålen krävs tillgång till effektiva verktyg för att analysera, planera och styra processen. Vi börjar med projekt som arbetssätt, organisation och roller
för att sedan fördjupa oss i projektledningens fem faser.

Programinnehåll

Tillfälle 1 – Distans via teams

Under första utbildningstillfället går vi igenom hur vi organiserar och definierar ett projekt samt fördjupar oss i projektets fem faser:

 • Initiera: definierar projektet med målsättning, intressentanalys, avgränsningar, budget
 • Planera: aktivitetsplanering, tid och resursplanering, riskbedömning, kommunikation
 • Genomföra: ändringshantering och uppföljning
 • Styra: metoder och planer
 • Avsluta: överlämning för att säkerställa ett hållbart resultat

Tillfälle 2 –  Egenstudier

 • Initiera – projektbeskrivning
 • Tankekarta
 • Målsättning
 • Avgränsning
 • Budget
 • Intressentanalys

Tillfälle 3 – Klassrum

 • Övningar och grupparbete
 • Sammanfattning Initiera
 • Planera
 • Aktivitetsplanering
 • Tidsplanering
 • Riskbedömning
 • Kommunikationsplan

Tillfälle 4 –  Egenstudier

 • Genomföra
 • Följa upp och styra

Tillfälle 5 –  Distans via teams

 • Ändringshantering/förändring
 • Avsluta
 • Överlämning
 • Dokumentation
 • Sammanfattning

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Utbildningsinformation

Omfattning
3 dagar

Kommande utbildningsstarter

Örebro
11 november, 2021

Utbildningsdagar

2021-11-112021-11-182021-11-25
Pris
13 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Relaterade utbildningar