”Denna standard ger de grundläggande förutsättningarna för utförande av elinstallationer för högst 1000 V AC och 1500 V DC.”

Nya elinstallationsreglerna

Utbildningen leder till att systematiskt gå igenom föreskrifterna för lågspänningsanläggningar och Elinstallationsreglerna 2017, SS 436 40 00 uppdaterad enligt utgåva 3, där vi bland annat belyser förändringarna mellan utgåva 2 och 3. Bland nyheterna kan nämnas nya regler om skydd mot elchock och anläggningar för laddning av fordon och elektriska solceller. Utbildningen vänder sig till elinstallatörer, elektriker, konsulter, besiktningsmän och projektledare.

Programinnehåll

Efter dagen kan deltagaren förstå och hantera de nya starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-4 samt standard SS 436 40 00 utgåva 3 för lågspänningsinstallationer samt även ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1-3.

 • Översyn terminologi
 • Skydd mot elchock
 • Skyddsutjämning
 • Frånkopplingstider
 • Jordfelsbrytarkrav
 • Skydd mot termiska verkningar
 • Skydd mot överspänningar
 • Val och montering av överspänningsskydd
 • Säkerhetssystem
 • Medicinska utrymmen
 • Solcellsinstallationer
 • Laddning av elfordon
 • Orientering om innehåll i SS 437 01 02
 • Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el och teleinstallationer

Ladda ner produktblad

Nya elinstallationsreglerna

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
12 november, 2020

Utbildningsdagar

2020-11-12
Ingår i utbildningen
Fika, lunch
Pris
3 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan