”Utbildningen är framtagen för att stärka ledarens roll i företaget. Genomförandet baseras på problembaserad/upplevelsebaserad inlärningspedagogik där gruppen själv arbetar fram egna lösningar till förbättringar i sin arbetsgrupp.”

Ny som chef

Utbildningen Ny som chef är framtagen för att stärka ledarens roll i företaget. Syftet är att ge deltagaren grundläggande färdigheter i personligt ledarskap, grupputveckling samt kommunikation, med effekter såsom ökad effektivitet och bättre samarbete. Utbildaren håller i processen, låter deltagarna lyfta fram egna erfarenheter och ev. problemsituationer som kan uppstå i ledarrollen.

Utbildningsprogram

Dag 1 Ledarrollen – en introduktion

Utbildningen startar med att klargöra det personliga ledarskapet. Det viktigt att tydliggöra roll och uppgift som ledare i syfte att skapa en ökad ”vi känsla” inom företaget och den lokala organisationen.

 • Ledarrollen
 • Ledaregenskaper
 • Chef eller ledare?
 • Situations anpassat ledarskap
 • Självförtroende/självkänsla
 • Att leda sig själv och andra

Dag 2 Förändringar och stress

Här får deltagaren kunskap och verktyg för att identifiera de olika faserna i en förändringsprocess, vad som behövs för att ta sig vidare. Syftet är också att förstå vad som kan väcka motstånd till förändring, hur människor reagerar olika och hur stressen påverkar oss.

 • Förändringsprocessen
 • Vilka frågor behöver vi ha svar på?
 • Hur reagerar människor i förändring?
 • Att motivera och leda i förändring
 • Stress och varningssignaler
 • Övning i aktivt lyssnande

Dag 3 Grupper och grupputveckling

Här tittar vi närmare på individen i gruppen, samt hur vi beter oss i grupp. Vilka faser behöver vi känna igen för att kunna situationsanpassa vårt ledarskap? Fördjupning i det coachande ledarskapet.

 • FIRO – gruppens process
 • Roller i gruppen
 • Beteende i gruppen
 • Att skapa effektiva arbetsgrupper
 • Coachande ledarskap
 • Öppna frågor/övning i samtalsteknik

Dag 4 Kommunikation – att förebygga och hantera konflikter

Här får deltagaren ökad insikt i olika kommunikations-stilar och får nycklar för att skapa bättre samtalsklimat. Vi tittar också på hur inlärning och kommunikation hänger samman. Vi övar oss i att kommunicera på olika sätt, skriftligt, muntligt och utan ord (signaler och budskap).

 • Vad är kommunikation?
 • Feedback – att återkoppla i tid
 • Samtalets olika faser
 • Anpassad kommunikation
 • Coaching-processen
 • Att coacha andra till utveckling

Dag 5 Arbetsmiljö – Etik och Moral

Vi går igenom vad arbetsmiljölagen säger, och tittar lite extra på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vad säger den nya föreskriften? Vi tittar också på vikten av att arbeta med grundläggande värden, levandegöra värderingar och öka samverkan ute på våra arbetsplatser. Vad händer i hjärnan vid social stress, och hur arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande?

 • Översikt av lagen och föreskriften AFS 2015:4
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Mobbing och kränkande särbehandling
 • Värderingar och normer
 • Ärlig kommunikation
 • Hemuppgift; omsätt i praktiken för att redovisa dag 6. Utifrån deltagarens roll och situation identifierar vi en uppgift/case ur verkligheten, som ska göras och redovisas sista dagen.

Dag 6 Uppföljning och sammanfattning

Efter en paus på 2 veckor sammanfattar vi och knyter ihop de olika delarna från alla tillfällen. Deltagaren får redovisa sin hemuppgift, något man valt själv att utmana sig inom. Vad blev resultatet? Vad lärde sig deltagaren? Vad blir nästa steg?

 • Redovisning av den hemuppgift man själv valt att genomföra
 • Gruppen ger feedback och feed-forward
 • Reflektion kring lärdomar
 • Vad har vi lärt oss om oss själva och av varandra?
 • Nya personliga utvecklingsmål
 • Sammanfattning av hela utbildningen, gemensam reflektion.

Utbildningsinformation

Omfattning
6 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
10 februari, 2022
3 maj, 2022

Utbildningsdagar

Tillfälle: 1
2021-11-112021-11-182021-11-25
2021-12-022021-12-092021-12-16
Tillfälle: 2
2022-02-102022-02-172022-02-24
2022-03-032022-03-102022-03-17
Tillfälle: 3
2022-05-032022-05-102022-05-17
2022-05-242022-05-312022-06-14
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
24 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Ladda ner produktblad

Ny som chef

Relaterade utbildningar