”Utbildningen ger en förståelse för hur du kan söka förbättringar i produkter och processer genom minskad tid för projektets slutförande och slöseri.”

Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean och Six Sigma ger oss en kraftfull metodik för att permanent förbättra våra processer och reducera kostnader. Lean för att reducera slöseri (tidstjuvar) och därmed frigöra tid för värdeskapande aktiviteter och Six Sigma för att reducera variation och förbättra kvalitet. Kursen vänder sig till dig som deltar i eller driver ett förbättringsprojekt. Lean Six Sigma Yellow Belt är grundläggande nivå.

Programinnehåll

Tillfälle 1 – Distans via teams

  • Introduktion till Lean Six Sigma (vad-varför-hur)
  • DMAIC – vägkartan vi följer när vi driver ett Lean Six Sigma projekt

Tillfälle 2 –  Egenstudier

Steg 1 i ett Lean Six Sigma projekt, Definiera

  • Processtänk, målsättning och variation
  • Steg 1. Definiera, Att beskriva problemet och projektet

Tillfälle 3 – Klassrum

Här arbetar vi igenom två faser i ett Lean Six Sigma projekt, Steg 2: Mäta och steg 3: Analysera med hjälp av övningar och grupparbeten.

  • Steg 2: Mäta, Att kartlägga processen och identifiera faktorer och finna grundorsaken
  • Steg 3: Analysera, bevisaa grundorsaken

Tillfälle 4 –  Egenstudier

Under det här utbildningstillfället går vi igenom steg 4: Förbättra och steg 5: Styra

  • Steg 4: Förbättra, Hur genererar vi den bästa lösningen?
  • Steg 5: Styra, säkerställa en hållbar förbättring

Tillfälle 5 –  Distans via teams

Vi sammanfattar metodiken Lean Six Sigma och lägger till ett verktyg för att identifiera Lean Six Sigma projekt.

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-04-19
Pris
10 900 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Relaterade utbildningar