”Målet är mer inflytande över framtida händelser så att det oförutsägbara ska störa mindre när du leder, administrerar och utvecklar. Vi genomför vi en revision i skarpt läge inom en tillverkande industri där målet är att du ska kunna använda revisionsverktyget anpassat till verksamheten.”

Internrevision

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik. För att utföra kvalitetsrevisioner krävs kunskaper om kraven enligt ISO 9001 Kvalitetsrevisioner kan utföras på olika sätt med olika inriktning, exempelvis systeminriktad, processinriktad och produktinriktad kvalitetsrevision.

Målet är mer inflytande över framtida händelser och därmed att det oförutsägbara ska störa mindre när man leder, administrerar och utvecklar revisionsverktyget. Utbildningen för dig som ska bli intern revisor eller ansvara för interna revisioner i verksamheten.

Utbildningsprogram

Innehåll

De flesta företag har egenhändigt utformade processer för hur revisionerna skall gå till. Egna dokument och regelverk. Under utbildningen tittar vi på de grundläggande kraven och försöker koppla dessa till verksamhetens egna metodik.

  • Standardens krav
  • Organisationen och dess processer
  • Revisionsteknik
  • Dokumentation och avvikelsehantering
  • Teoretiska övningar
  • Praktiska övningar (inklusive förberedelser)
  • Slutprov

Ladda ner produktblad

Internrevision

Utbildningsinformation

Omfattning
2 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Karlskoga
18 mars, 2020
Västerås
19 februari, 2020

Utbildningsdagar

2020-03-182020-03-19
2020-02-192020-02-20
Ingår i utbildningen
Fika, kurslitteratur
Pris
9 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan