”Att känna till hydraulikens uppbyggnad och olika delkomponenter är direkt avgörande för driftresultatet.”

Hydraulik

Målet med utbildningen är att deltagarna skall få kännedom om olika ventilers funktion och kunna läsa och tyda enklare hydraulscheman. Utbildningen skapar även medvetenhet om vilka risker som finns vid arbete med hydrauliska maskiner och hur tillbud kan undvikas.

Utbildningsprogram

Dag 1-4 Hydraulik

Deltagarna får grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på hydraulsystem och dess komponenter. Färdigheten att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, igångkörning och felsökning. Förståelsen för vilka driftbetingelser som krävs för ett hydraulsystem med hög driftsäkerhet. Hydraulvätskors miljöpåverkan och hantering av utsläpp. Deltagarna skall även kunna koppla upp kretsar av den svårighetsgrad vi jobbat med under utbildningen.

Teori

 • Hydrauliska grundbegrepp och säkerhet
 • Reglering av tryck, kraft, flöde och hastighet
 • Hydrauliska komponenter, pumpar, motorer, ventiler, cylindrar, Ackumulatorer, tankar och kylare
 • Elmanövrerad hydraulik
 • Schemasymboler och systemuppbyggnad
 • Hydraulvätskor och dess egenskaper
 • Föroreningar, renlighetsnivåer och filtrering
 • Kopplingar och tätningselement
 • Ledningselement

Praktiska moment

 • Kontroll och justering av maxtryck med säkerhetsventil
 • Begränsning av flöde och hastighet
 • Begränsning av tryck och kraft
 • Lasthållning med hydrauliskt lås resp. overcenterventil
 • Elmanövrerad hydraulik
 • Montering av slangkoppling och rörkoppling
 • Kontroll förladdningstryck i ackumulator
 • Schemaläsning
 • Konstruktionsuppgift

Utbildningsinformation

Omfattning
4 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-06-072021-06-082021-06-09
2021-06-10
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
14 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan