Varje godkänd deltagare erhåller ett certifikat för Heta Arbeten, utfärdat av SBF (Svenska Brandskyddsföreningen). Certifikatet är giltigt 5 år

Heta arbeten

Deltagaren skall efter genomförd utbildning ha sådan kunskap att denne erhåller SBFs certifikat för Heta Arbeten och kan därmed utföra brandfarliga heta arbeten, vara svetsvakt (brandvakt) och/eller tillståndsansvarig vid Heta Arbeten.

Varje godkänd deltagare erhåller ett certifikat för Heta Arbeten, utfärdat av SBF, Svenska Brandskyddsföreningen, certifikatet är giltigt 5 år. Deltagaren genomför ett webbaserat prov på 20 frågor för att bli godkänd och få ut sitt certfikat. Varje deltagare erhåller den dokumentation som fastställts av SBF:s utbildningskommitté, dvs. lärobok och kontroll/tillståndshäfte.

Utbildningsprogram

Innehåll och genomförande

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

  • Bestämmelse i lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande åtgärder
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö
  • Tätskikt – Tak, väggar och balkonger
  • Praktik

Praktiken består av övning med handbrandsläckare och hantering av gasflaskor vid brand.
Kursdokumentationen består av handbok samt tillstånd/kontrollista för tillfälliga Heta Arbeten.

Omfattning

7 x 40 minuter + raster och tid för frågeställning, deltagaren måste vara delaktig på samtliga lektionstimmar för att bli godkänd och certifierad. Utbildningen avslutas med ett webbaserat prov.

Ladda ner produktblad

Heta arbeten

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-05-26
Ingår i utbildningen
Fika, lunch, kurslitteratur
Pris
3 200 kr exkl. moms.

Intresseanmälan