”Lär dig att förstå och hantera både grunderna och mer avancerade funktioner i Excel”

Excel, grund- och fördjupning

Utbildningen syftar till att höja kompetensen i Excel. Detta ger en ökad trygghet och ett bättre självförtroende. Utbildningen vänder sig till alla målgrupper för bl.a. ekonomer, HR eller projektledare.

Målet är att ge ökade kunskaper och insikter om datorhantering, samt hur jag på bästa sätt använder mig av dessa kunskaper.

Miljön i Excel

 • Utseende i Excel
 • Verktygsfält
 • Hjälpfunktioner

Grunderna i Excel

 • Markören, Markering och förflyttning
 • Kopiera och flytta innehåll
 • Formatera celler
 • Skapa serier och autofyll
 • Skapa egna formler och beräkningar

Diagram

 • Skapa diagram
 • Redigera diagram
 • Byta diagramtyp
 • Diagramalternativ
 • Diagram på eget blad

Listor

 • Skapa egna listor
 • Låsa rad- och kolumnrubriker
 • Autofilter
 • Anpassat autofilter
 • Sortera lista efter ett eller flera fält

Formler

 • Vad är en formel och flera exempel
 • Summeringar
 • Medelvärden
 • Min och Max
 • Hantera flera funktioner

Excel – Fördjupning

Utskrifter

 • Förhandsgranska
 • Sidhuvud och sidfot
 • Utskrift av rubrikrad på alla sidor
 • Ändra marginaler
 • Hantera sidbrytningar

Formatering

 • Talformat
 • Specialformat
 • Autoformat
 • Villkorsstyrd formatering
 • Skydda celler
 • Dataverifiering

Utskrift

 • Utskriftsformat
 • Utskriftsområde
 • Utskriftsrubriker
 • Rapportbehandling

Formler & funktioner

 • Absolut & relativa cellreferenser
 • Namnge celler och områden
 • If satser (OM)
 • Kapslade funktioner
 • Letarad
 • Spåra ändringar

Flera blad & böcker

 • Hyperlänkar
 • Referenser till andra blad och arbetsböcker
 • 3D Kalkyl

Listor och Tabeller

 • Skapa egna listor
 • Avancerat filter
 • Delsummor
 • Leta upp i listor

Makron

 • Vad är ett makro?
 • Spela in makro
 • Köra makro

Pivottabeller (Vid behov)

 • Vad är en pivottabell?
 • Gruppera
 • Pivotdiagram
 • Utforma en pivottabell
 • Uppdatera

Datautbyte (Vid behov)

 • Export till andra program
 • Inbäddade och länkade objekt
 • Textfiler
 • Databaser
 • Fjärrlänkar

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Ladda ner produktblad

Excel, grund- och fördjupning

Utbildningsinformation

Omfattning
2 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
9 november, 2021

Utbildningsdagar

2021-11-092021-11-10
Ingår i utbildningen
Fika, kurslitteratur
Pris
7 900 kr exkl. moms.

Intresseanmälan