”Lär dig att förstå och hantera både grunderna och mer avancerade funktioner i Excel”

Excel, grund- och fördjupning

Utbildningen syftar till att höja kompetensen i Excel. Detta ger en ökad trygghet och ett bättre självförtroende. Utbildningen vänder sig till alla målgrupper för bl.a. ekonomer, HR eller projektledare.

Målet är att ge ökade kunskaper och insikter om datorhantering, samt hur jag på bästa sätt använder mig av dessa kunskaper.

Miljön i Excel
 • Utseende i Excel
 • Verktygsfält
 • Hjälpfunktioner
Grunderna i Excel
 • Markören, Markering och förflyttning
 • Kopiera och flytta innehåll
 • Formatera celler
 • Skapa serier och autofyll
 • Skapa egna formler och beräkningar
Diagram
 • Skapa diagram
 • Redigera diagram
 • Byta diagramtyp
 • Diagramalternativ
 • Diagram på eget blad
Listor
 • Skapa egna listor
 • Låsa rad- och kolumnrubriker
 • Autofilter
 • Anpassat autofilter
 • Sortera lista efter ett eller flera fält
Formler
 • Vad är en formel och flera exempel
 • Summeringar
 • Medelvärden
 • Min och Max
 • Hantera flera funktioner

Excel – Fördjupning

Utskrifter
 • Förhandsgranska
 • Sidhuvud och sidfot
 • Utskrift av rubrikrad på alla sidor
 • Ändra marginaler
 • Hantera sidbrytningar
Formatering
 • Talformat
 • Specialformat
 • Autoformat
 • Villkorsstyrd formatering
 • Skydda celler
 • Dataverifiering
Utskrift
 • Utskriftsformat
 • Utskriftsområde
 • Utskriftsrubriker
 • Rapportbehandling
Formler & funktioner
 •  Absolut & relativa cellreferenser
 • Namnge celler och områden
 • If satser (OM)
 • Kapslade funktioner
 • Letarad
 • Spåra ändringar
Flera blad & böcker
 • Hyperlänkar
 • Referenser till andra blad och arbetsböcker
 • 3D Kalkyl
Listor / Tabeller
 • Skapa egna listor
 • Avancerat filter
 • Delsummor
 • Leta upp i listor
Makron
 • Vad är ett makro?
 • Spela in makro
 • Köra makro
Pivottabeller (Vid behov)
 • Vad är en pivottabell?
 • Gruppera
 • Pivotdiagram
 • Utforma en pivottabell
 • Uppdatera
Datautbyte (Vid behov)
 • Export till andra program
 • Inbäddade och länkade objekt
 • Textfiler
 • Databaser
 • Fjärrlänkar

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Ladda ner produktblad

Excel, grund- och fördjupning

Utbildningsinformation

Omfattning
2 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
13 oktober, 2020

Utbildningsdagar

2020-10-132020-10-20
Ingår i utbildningen
Fika, kurslitteratur
Pris
7 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan