”Tack Nercia, men framförallt tack till mig själv. Att jag tog steget.”

Julia Wiering, Platschef Norrköpings Squashcenter

Diplomerad marknadsekonom

Siktar du på en ledande befattning inom marknadsföring eller försäljning? Vår utbildning till Diplomerad marknadsekonom är perfekt för dig som idag jobbar med marknadsarbete i någon form eller vill utvecklas åt det hållet.

Jobbar du exempelvis som säljare, projektledare, marknadsförare eller egenföretagare och känner dig redo att ta ett ytterligare steg i karriären? Då ska du läsa vidare. Utbildningen Diplomerad marknadsekonom pågår under två år och du läser en kväll i veckan vid sidan av ditt ordinarie arbete.

Philip Gustafsson är en av många som utbildat sig till Diplomerad marknadsekonom hos oss. Vi åkte till Götlunda där Philip har sin glassfabrik Götlunda Glass, för att ta reda på varför Philip valde att gå utbildningen och hur den har hjälpt honom att driva och utveckla sitt företag Götlunda glass.

Programinnehåll

Marknadsorientering

Här skapar vi en plattform för vad marknadsföring är och vilken roll den fyller i ett företag. Syftet är att skapa en kunskapsgrund inom marknadsföring och ge en inblick i vad du kommer att studera under resterande utbildningen.

Marknadsekonomins grunder

Den nationella ekonomin, och de principer den lyder under, bildar den yttre ramen för alla marknadsaktörer. För att vässa din egen förmåga som aktör på marknaden är det därför viktigt att du förstår din roll i det totala spelet.

Omvärldsanalys

I momentet marknadsorientering lärde du dig hur dina kunder och konkurrenter sätter ramar för vad som är effektiv marknadsföring. I detta moment vidgas din vy ytterligare. Både dina kunder, du själv eller dina konkurrenter påverkas av omvärldsfaktorer som vi måste lära oss att förhålla oss till.

Köpbeteenden

Eftersom en marknad definieras av dess kunder påverkas den också av deras köpbeteenden. Här reder vi ut vilka faktorer som påverkar köp- och beslutsprocesser. Hur ser vägen från kontakt till kontrakt ut och varför ser processen till ett köpbeslut så olika ut för olika människor?

Affärsjuridik 1

I rättslig mening styrs marknadsföring av ett rikt förgrenat regelverk som begränsar företagens handlingsfrihet i förhållande till sina kunder. Som marknadsförare är det inte bara nödvändigt att känna till dessa regler, det är faktiskt din skyldighet, eftersom ditt företag kan straffas om du bryter mot dem. Här får du inblick i bl.a. avtalslagen (AvtL), köplagen (KL) och konsumentköplagen (KKL).

Affärsstrategisk organisation

Affärsstrategin är uttryck för företagets tolkning av marknadskraven och de mål man har ställt upp för sitt eget agerande på marknaden. Ordning, struktur och överblick hjälper organisationen att hitta rätt, samt att sortera ut huvudmål och delmål

Affärsekonomi

Ibland brukar man likna marknadsföringen vid företagets andningsorgan; det som drar in livgivande syre till företagskroppen. I så fall skulle man kunna betrakta ekonomifunktionen som företagets hjärta, det som syresätter blodet och ger kraft åt musklerna så att företagskroppen kan röra sig framåt. Den ekonomiska rapporteringen blir måttstock på företagets hälsa och styrka. Här kommer vi in på hur resultat- och balansräkning kan användas som verktyg och vilka nyckeltal som är viktiga att hålla koll på.

Affärsutveckling och konkurrensstrategi

Marknadsföring syftar ytterst till att nå bestämda affärsmål. Så gott som all marknadsföring sker emellertid i konkurrens, så det blir också viktigt att utveckla effektiva metoder för att nå affärsmålen i konkurrens med andra. Segmentering och positionering blir därför en viktig grund för konkurrensstrategi. Här lär du dig modeller för tillväxt och hur marknadsplanen kan användas som ett effektivt verktyg.

Lönsamhetsbedömning

”Det är inte arbetsgivaren som betalar lönerna – han bara förmedlar pengarna. Det är produkten som betalar lönerna.” (Henry Ford) För att ett företag ska överleva och växa måste det vara lönsamt. Att förstå kalkyleringens grunder, kostnadsbestämning och produkt- och investeringskalkylering är därför nödvändigt för alla som driver affärer och företag.

Affärsjuridik 2

Marknadsföringslagen (MFL) är en lag som alla som jobbar med någon form av marknadsföring bör ha inblick i. Här kommer vi även in på lagen om namn och bild i reklam och immaterialrättsliga lagar, när det gäller exempelvis varumärken och patent.

Varumärkesstrategi

Den dörr som leder in mot marknaden är märkt konkurrenskraft. Den nyckel som används för att låsa upp dörren heter varumärke. (Luciano Benetton) Varumärket har en dubbel funktion, som identitet och sammanbindare. Här kommer vi in på vikten av att vårda värdet eller ”brand management”.

Organisationsutveckling och ledarskap

Vad kännetecknar en bra ledare och hur kan man skapa förutsättningar för en fungerande organisation? Här kommer vi in på faktorer som påverkar valet av organisationsform och hur motivation och kompetens blir verktyg för personalutveckling. Vi blickar även in i vad som skapar gruppdynamik och hur man kan arbeta med projektmetodik och andra styrmedel i marknadskopplade organisationer.

Säljtaktik

Marknadsföring och försäljning har samma mål: att skapa mer affärer. Hur effektiviserar du ditt eget personliga säljarbete och hur identifierar och underhåller du nyckelkunder? En nyckel till företagstillväxt är att hitta vägarna till en effektiv försäljning i kombination med andra marknadsåtgärder.

Marknadskommunikation och kampanjplanering

Den taktiska marknadsföringen utgår från företagets tillväxtmöjligheter på kort sikt, då kapaciteten i form av resurser och personal är given. Det handlar om vilka åtgärder företaget kan överväga för att bäst utnyttja den givna kapaciteten. Här får du verktygen för hur du kan strukturera företagets marknadskommunikation och för hur du bygger och utformar kampanjer och andra typer av taktiska marknadsföringsåtgärder.

Marknadsanalys

Kursmomentet leder dig genom marknadsundersökningsprocessens alla moment, från den inledande problemanalysen, över metodval, urval och datainsamling, till analys och tolkning och slutligen presentation av resultaten.

Digital marknadsföring och e-handel

Utbildningsmomentet behandlar marknadsföring på olika digitala plattformar. Var hittar vi våra kunder i den digitala världen och hur analyserar och använder vi oss av data vi samlar in? Här går vi igenom det senaste inom verktyg, teknik och metodik som syftar till att effektivisera företagets marknadsföring och byggande av varumärke i den digitala världen.

Internationella affärer

Vi breddar det geografiska fokuset här. Vad är det för skillnad att göra affärer med andra länder jämfört med att bara göra affärer inrikes? Vad har internationella affärskulturer för betydelse? Vi fördjupar kunskaper i vad som gäller vid import, export och utlandsetablering. Vi belyser både skäl för att bredda affärsverksamhetens geografiska fokus, men även risker som följer av en internationell handel.

Affärsjuridik 3

Vad händer då om ett företag tappar fokus och börjar se till sina egna intressen på bekostnad av sina kunder eller om man exempelvis försöker få monopol på en marknad? Det ska vi titta på i det här momentet som handlar om de lagar som reglerar konkurrensen på marknaden.

Service och relationsmarknadsföring

Här tar vi upp serviceperspektivet i marknadsföring. Du kommer att få en djupare kunskap om begrepp och metoder för servicemarknadsföring och hur du kan arbeta med kundtillfredsställelse och kvalitetsutveckling som konkurrensmedel. Du får med dig perspektivet hur nöjda kunder bildar underlag för framgångsrik marknadsföring.

Examensarbete

Hela det sista och avslutande blocket i utbildningen utgörs av ett examensarbete, där du tillsammans med 2-3 kurskamrater ger dig i kast med en marknadsföringsuppgift i ett verkligt företag. Det är ett omfattande arbete, men också lärorikt, spännande och roligt.

Det övergripande syftet med examensarbetet är att ge dig möjlighet att testa dina kunskaper, men också att träna dig i att strukturera, underbygga och presentera ett kvalificerat beslutsunderlag för en ledningsgrupp. Det är nu du får verklig möjlighet att bevisa för dig själv och omvärlden vad du har lärt dig under din utbildning. För de flesta är detta det stoltaste ögonblicket i hela utbildningen. Många brukar dessutom, med all rätt, använda examensarbetet som ett referensobjekt i sin CV.

Anmäl ditt intresse!

Fyll i formuläret så skickar vi mer information om utbildningenFrågor?

Vill du boka ett möte för rådgivning eller om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Utbildningsinformation

Omfång

4 terminer med undervisning en eftermiddag/kväll i veckan.

Nästa utbildningsstart

Örebro, v 43 2020
Norrköping, v 43 2020

Pris

43 500 kr exkl. moms per termin (fyra terminer).

Avgift för litteratur tillkommer med ca 2.500 kr exkl. moms per termin

Vad säger tidigare deltagare?

Emilie Wiklander, tidigare marknadschef på Örebro Hockey, tycker att hon fortfarande har stor nytta av utbildningen. – Den har gett mig större kunskap och med det ett ökat självförtroende – nu vågar jag lita ännu mer på min magkänsla.

Med större kunskap kom ett ökat självförtroende

Emilie Wiklander hade läst ekonomi på universitetsnivå och jobbat flera år i både service- och mediebranschen när hon kom till Örebro Hockey som eventansvarig.

– Jag fick ett stort sug efter att lära mig mer, och utbildningen till Diplomerad Marknadsekonom passade mig perfekt. Jag kunde koncentrera mig på det jag var intresserad av – marknadsföring, kommunikation och varumärkesarbete – och fick använda mina kunskaper direkt i jobbet. Alla som föreläste hade själva varit
verksamma som företagsledare eller marknadschefer. Och att kombinera jobbet med studierna fungerade himla bra.

– Är man det minsta sugen på att utbilda sig så ska man göra det. Ta chansen! Och bestäm dig för att se saker långsiktigt – det har varit nyckeln till framgång för mig. Våga drömma stort och våga sikta högt.

Det viktigaste jag har med mig från utbildningen är att se verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv. Magnus Wikström.

Bredden på utbildningen gjorde den så bra

När jag valde att påbörja utbildningen Diplomerad Marknadsekonom kombinerade jag livet som fotbollsproffs i ÖSK med att jobba som fastighetsmäklare, och jag ville bredda min kompetens. Jag som hade pluggat lite ekonomi, juridik och mäkleri fick nu större insikter i vad teorin innebar i praktiken.

– Allt vi lärde oss var förankrat i verkligheten och byggde på verkliga case. Det var genomgående hög nivå på alla lärare och gästföreläsare, men jag lärde mig också mycket av mina studiekamrater.

Vårt examensarbete utgick från hur ÖSK Fotboll skulle kunna utöka sitt nätverk och utveckla arbetet med sponsring. Ganska snart efter att vi färdigställt vårt arbete fick föreningen ny klubbchef och vd och han hänvisade flera gånger till vad vi hade kommit fram till.