”Deltagarna skall kunna utföra riskanalyser och CE-märka maskiner, utrustning och processer efter avslutad utbildning.”

CE-märkning, Riskanalys och nya maskindirektivet

Att deltagarna skall kunna utföra riskanalyser och CE-märka maskiner, utrustning och processer efter avslutad utbildning. Detta som en grund till att säkerställa en effektiv produktion och skapa högre grad av flexibilitet genom ett ökat internt kunnande.

Utbildningsprogram

Dag 1 Introduktion

Mats Nilsson inleder utbildningen med att beskriva bakgrund och målet med utbildningen.

Bakgrund och definitioner
 • Säkerhetstänkande
Introduktion till CE-märkning
 • Den röda tråden
 • Produktansvar
 • Produktsäkerhet
 • Harmoniserade standarder
 • Skyddssystem – styrsystem
 • Styrsystemets uppgifter
 • Stoppsekvenser
 • Bruksanvisning
 • Certifiering
Maskindirektivet (LVD & EMC)
 • EMC, LVD, enkla tryckkärl och EX
 • Feltålighet, feltäthet
Riskanalys
 • Uppläggning av projekt
Metoder
 • Riskmatris, riskkällor
 • Orsaker
 • Effekter
Praktikfall
 • Riskanalys på objekt
 • Är maskinen komplett? Finns dokumentation?
 • Indelning i grupper och förberedelser inför grupparbeten med Riskanalyser av befintliga maskiner som ska göras till uppföljningsdagen
Uppföljning av praktikfall
 • Riskkällor, orsaker, effekter och åtgärder
Hemuppgift
 • Riskanalys som skall genomföras inför utbildningsdag 2

Dag 2 Uppföljning av hemuppgift

 • Genomgång av de olika gruppernas riskanalys
 • Reflektion kring olikheter/likheter i analyserna
Uppföljning

Genomgång av gruppernas riskanalyser och diskussioner om deras
bedömningar och konsekvenser av dessa

 • Vad har gjorts?
 • Rep. Av punkterna i MD;s bil. 1
 • Genomgång av manual och dokumentation
 • Genomgång av riskanalys
Nästa steg
 • Vad måste förbättras?
 • Kan vi CE-märka?
Avslutning och summering och svar på följande frågor:
 • Lathund – Vad ställer vi för krav på kunden/leverantören?
 • Hur gör man en vettig riskanalys?
 • Vad bör man ha med på checklistan vid en riskanalys?
Efter utbildningen har deltagarna:
 • Fått ett ökat säkerhetstänkande
 • Känner till kraven för CE-märkning
 • Fått god kunskap om maskindirektivets grundläggande krav (även LVD & EMC)
 • Känner till riskkällor, orsaker och effekter
 • Känner till metoder för riskanalys

Ladda ner produktblad

CE-märkning, Riskanalys och nya maskindirektivet

Utbildningsinformation

Omfattning
2 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
1 december, 2021

Utbildningsdagar

Tillfälle: 1
2021-10-042021-10-05
Tillfälle: 2
2021-12-012021-12-02
Ingår i utbildningen
Fika, kurslitteratur, lunch
Pris
9 900 kr exkl. moms.

Intresseanmälan