”För att få en begränsad auktorisation, B, ställs ett utbildningskrav och ett krav på praktisk erfarenhet. Kraven regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.”

Auktorisation B

Begränsad behörighet som elinstallatör – B-auktorisation (tidigare kallat BB1) – innebär bland annat att du har rätt att sätta upp och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag samt att du har rätt att fastansluta och koppla bort elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don och kablar.

För B-auktorisationen ställer Elsäkerhetsverket krav på erfarenhet – och på utbildning. Anmäl dig till vår utbildning B-auktorisation!

I fyra moduler – ellära A, trefassystemet samt elkompetens A och B – lär du dig mer om samband, storheter, elmaskiner, elritningar och elsäkerhet.

Efter godkänd utbildning och med nödvändig praktisk erfarenhet kan du ansöka hos Elsäkerhetsverket om begränsad behörighet, B-auktorisation.

Utbildningsprogram

Modul 1: Ellära A

Modul 1 är på totalt sex dagar där vi de första tre dagarna genomför flera praktiska moment samt en provskrivning på Nercia Utbildning. De övriga tre dagarna sker hemstudier.

I första modulen, Ellära A, går vi bland annat igenom:

 • Likström och Resistorn
 • Seriekoppling
 • Parallellkoppling
 • Effekt
 • Växelström
 • Elektriska maskiner

Modul 2: Ellära, trefas

Modul 2 är på totalt sex dagar där vi de första tre dagarna genomför flera praktiska moment samt en provskrivning på Nercia Utbildning. De övriga tre dagarna sker hemstudier.

Andra modulen fokuserar på trefas och innefattar:

 • Enfas och trefas
 • Fasförskjutning
 • Elektriska maskiner
 • Distribution

Modul 3: Elkompetens A

Modul 3 är på totalt sex dagar där vi fyra dagar genomför flera praktiska moment samt en provskrivning på Nercia Utbildning. De övriga två dagarna sker hemstudier.

Tredje modulen handlar om elkompetens och innefattar:

 • Att hantera el
 • Säker el
 • Eldistribution
 • Säkringar, grupper
 • Elsäkerhet i Sverige
 • Säkerhetsanordningar
 • Installationsmiljöer
 • Belysningsinstallationer
 • Ritningar och scheman
 • Asynkronmotorn

Modul 4 :Elkompetens B

Modul 4 är på totalt sex dagar där vi fyra dagar genomför flera praktiska moment samt en provskrivning på Nercia Utbildning. De övriga två dagarna sker hemstudier.

Avslutningsdagarna ger ytterligare elkompetens då vi går igenom:

 • El-brandrisker, personalsäkerhet
 • Det svenska elsäkerhetssystemet
 • Mätning vid service och underhåll
 • Starkströmsföreskrifter
 • Elmaskiner
 • Ritningar: schema och märkning
 • Elinstallation
 • Elkvalitet och störningar
 • Kopplingsutrustning, skåpbyggnad

Efter godkänd utbildning och med nödvändig praktisk erfarenhet kan du alltså ansöka om B-auktorisation, begränsad behörighet, som ger dig rätt att:

 • Installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar
 • Ansluta fast elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen
 • Koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don och kablar.

Vår utbildning B-auktorisation för elinstallatörer (tidigare BB1) följer kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Ladda ner produktblad

Auktorisation B

Utbildningsinformation

Omfattning
14 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
14 februari, 2022

Utbildningsdagar

2022-02-142022-02-152022-02-21
2022-02-222022-02-282022-03-01
2022-03-072022-03-082022-03-14
2022-03-152022-03-212022-03-22
2022-03-282022-03-29
Ingår i utbildningen
Lunch, fika
Pris
33 600 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Validera din yrkeskunskap inom elteknik

Har du en elutbildning och arbetat som elektriker utomlands kan du validera dina elkunskaper, vilket krävs för att arbeta som installationselektriker i Sverige. Vi hjälper dig med valideringen av dina kunskaper för att du ska kunna komma ut på arbetsmarknaden.