Olle lär dig att bli en coachande chef

Han har coachat svenska ledare och aktiva idrottare till framgångar i tio olympiska spel. Och tagit kunskaperna vidare till ledarskapsutveckling i näringslivet och inom den offentliga sektorn.

– Coachande ledarskap handlar om hållbara och långsiktiga framgångar och att stimulera till eget ansvarstagande, säger Olle Anfelt, nestor i coachande ledarskap i Sverige.

Bli en bättre ledare och chef

Olle Anfelt, ansvarig för coach- och ledarutveckling på Sveriges olympiska kommitté, SOK.

Olle Anfelts senaste projekt är ett samarbete med Nercia. I Nercias regi ska han leda två kurser i coachande ledarskap, totalt tre dagar, under våren.
– Vi gillar varandra, Nercia och jag. Om det slår bra ut, kan det bli en fortsättning med kurser i exempelvis individuell coaching och business coaching.

Få andra i Sverige är bättre lämpade att sprida kunskap om coachande ledarskap. Redan på tidigt 80-tal, när han pluggade på GIH i Örebro, så började han intressera sig för beteendevetenskap. Så stort var intresset att han bytte mål, hoppade av GIH och började fokusera på coaching och ledarskap, både som adjunkt och sedermera centrumledare på Idrottens Utvecklingscentrum i Örebro.Vid millennieskiftet erbjöds han en anställning på Sveriges olympiska kommitté, SOK.
– Jag hade att välja det eller den akademiska världen. I efterhand är jag mycket nöjd med mitt val.

Fokus på ledarna

Tio olympiska spel senare – med både framgångar och besvikelser – har han bytt fokus från idrottspsykologi och ett nära samarbete med atleter, till att nu enbart jobba med ledarna i de olika medlemsförbunden.
– Jag gillar det. Jobbet med idrottarna är med nödvändighet kortsiktigt på grund av deras tidsbestämda karriärer. När jag jobbar med ledarna med coachande ledarskap, så är det kunskaper med längre livslängd.
Vad är då coachande ledarskap? Det långa svaret, som innehåller flera olika delsvar, kommer med all säkerhet Nercias kursdeltagare att få höra. Det korta svaret är:
– Synen på ledarskap har svängt, i synnerhet det senaste decenniet. Från ett lite auktoritärt, instruktivt ledarskap till organisationer som är mer självbestämmande och självreglerande. Det ger ökad kreativitet och större flexibilitet, men kräver samtidigt tydliga målbilder, bestämda ramar och ett ledarskap som både stödjer och utmanar.

Lyssna aktivt

Det kommer inte helt naturligt för alla. Här måste ledaren, chefen, ta många hänsyn samtidigt: till individen, till det övergripande målet och till det övriga teamet. Det coachande ledarskapet bygger i första hand på att kunna lyssna aktivt och att vara ”blank”, vilket Olle Anfelt förklarar med att göra sig kvitt från förutfattade meningar och färdiga patentlösningar.
– Sedan ska det coachande samtalet leda till tydliga mål och mätbara resultat. Fokus är alltid på nuet och framtriden. Det handlar alltså inte om att ”peppa” som många tror.
Olle Anfelt är övertygad om att coachande ledarskap är lika viktigt i alla sammanhang, såväl inom idrotten som offentlig sektor och näringslivet. Man har dock kommit olika långt i den insikten.
– Både inom idrotten och näringslivet har man börjat utveckla ledarskapet. Den offentliga sektorn har dock en gigantisk utmaning, den präglas tyvärr fortfarande av räddhågsenhet och allt för mycket förvaltande och styrning.
– Tänk så mycket kompetens och engagemang som inte kommer fram, men som verkligen behövs om samhällsbygget ska bli lyckosamt.

Inga förebilder

När han får frågan vilka personer och lag han själv coachat med framgång, vill han inte svara. Det är inte seriöst att prata om det, anser han. Inte heller vill han peka ut förebilder när det gäller coachande ledarskap – även om han nämner de förra förbundskaptenerna Tommy Söderberg (fotboll) och Bengt Johansson (handboll) som duktiga pedagoger.
– Det finns många som har stora fördelar, men ingen som jag vill lyfta fram som har helheten.
Kanske är det därför han själv fortsätter att borra vidare i ämnet coachande ledarskap. Dels i den grupp av kollegor som coachar varandra, dels genom att följa de senaste rönen i det växande forskningsområdet Coaching psycology (108 miljoner träffar för den som googlar).
– Det här är en levande kunskap och färdighet, man kan aldrig stanna upp.

Fakta Coachande ledarskap

Innehåll: Vi är övertygade om att coachande ledarskap är framtidens pedagogik och förhållningssätt. Den här utbildningen tar dig med på en resa som kommer beröra dig. Du får en unik chans att sätta dig in i möjligheterna vad gäller coachande ledarskap.

Målgrupp: Chefer och ledare på alla nivåer.

Omfattning: 3 dagar.

Plats: Nercias utbildningslokaler i Örebro.

Läs mer om utbildningen här!
Ledarskapsutbildning

Det coachande samtalet ska leda till tydliga mål och mätbara resultat. Fokus är alltid på nuet och framtiden. Det handlar alltså inte om att ”peppa” som många tror menar Olle.

Vad säger tidigare deltagare?

Robin Dahlberg, säljchef för Renault och Dacia på Rejmes, är mer än nöjd med kursen han gick under 2018. – Jag har gått många kurser genom åren, den här var absolut i topp! Jag ger den utan tvekan tio poäng av tio möjliga.

Började coacha sambon

– Olle är jättebra, kunnig och erfaren som få. Gruppen var bra och upplägget också, det blev många intressanta övningar och bra diskussioner.
Robin blev så tänd att han, när han kom hem efter kursavsnitten, började coacha sin sambo.
– Haha, jag ville testa och faktum är att coachande ledarskap även kan användas i privatlivet. Det funkar!
På arbetsplatsen, på Rejmes, har det absolut funkat. I början säger Robin, lite självkritiskt, att han tillämpade de nya kunskaperna och verktygen lite ”fyrkantigt”.

– Men med tiden blev jag mer bekväm, det var inte längre så uppstyrt med bokade möten och så. Nu är coachande ledarskap en del av min vardag och säljgänget är bättre än någonsin. Nu fungerar vi som ett riktigt bra lag, med ett öppet klimat och där alla är med och bidrar.

– Jag var inte först på Rejmes som gick den här kursen och nu ska ytterligare två chefer gå kursen. Det visar hur bra genomslag coachande ledarskap har fått hos oss.

Karin Zetterman, kassachef på Ica Maxi Eurostop i Örebro, går ofta tillbaka till anteckningarna från kursen i Coachande ledarskap. – Det är inte bara att trycka på en knapp, att ändra beteende tar tid. För mig är coachande ledarskap en pågående process och det blir bättre och bättre.

Nyttig kurs både privat och i jobbet

På jobbet är Karin chef för ett 50-tal medarbetare med olika anställningsformer. Hon blev rekommenderad av arbetsgivaren att gå utbildningen Coachande ledarskap tillsammans med en kollega våren 2018. Det blev succé. Sedan dess har ytterligare en chef gått samma kurs och våren 2019 ska samtliga övriga avdelningsansvariga gå kursen som då förläggs på arbetsplatsen.
– Olle är verkligen inspirerande, jag gillar honom mycket, säger Karin och fortsätter.

– Det vi lär oss kan användas både i jobbet och privat. Jag har barn och tycker coachande ledarskap fungerar bra även med dem.

På jobbet har hon nu mer dialog med medarbetarna i den dagliga verksamheten och det har börjat ge positiva effekter.
– Jag jobbar med tydliga mål och mer ansvar för varje individ. Det leder till att vi pratar mer med varandra – jag ställer frågor och stöttar – och ofta, nästan alltid, har medarbetarna själva lösningen på eventuella problem.