Niclas fick nya kunskaper och ett helt nytt nätverk

Efter nära 15 år som kvalitets- och miljöansvarig på olika bolag blev det en naturlig nystart när Fortum köpte upp Niclas Webers delägda företag VG Power.

– Jag ville passa på att fräscha upp och förnya mina teoretiska kunskaper. Nercias utbildning motsvarande alla mina förväntningar, ja till och med överträffade dem, säger han.

ledarskapsutbildning

Niclas Weber, kvalitets- och miljöansvarig på Fortum Turbine and Generator Services, TGS har gjort en intressant karriär i rekordfart. Redan på gymnasiet, det treåriga teknikprogrammet på Wenströmska gymnasiet, tändes intresset för teknik och problemlösning. 

Niclas är fortfarande kvalitets- och miljöansvarig, men nu på den nybildade affärsenheten Fortum TGS som servar, renoverar och uppgraderar turbiner och generatorer. Hans egna kunskaper är dessutom uppgraderade efter kursen till diplomerad kvalitets- och miljöansvarig.
– En diplomerad utbildning är aldrig fel i ett CV, även om det inte är så betydelsefullt för mig just nu, skrattar Niclas.
Viktigare är de nya kunskaperna och insikterna i kvalitets- och miljöarbetet samt ett nytt nätverk bestående av de andra kursdeltagarna.
– Vi blev en väldigt tajt grupp och nu har jag flera nya kontakter inom mitt arbetsområde, men inom helt andra branscher. Det är nyttigt, ibland kan det bli lite tunnelseende om man bara umgås inom sin egen bransch. Lite som ”jaha, ni gör så?!”.

Spännande karriär

Niclas har gjort en intressant karriär i rekordfart. Redan på gymnasiet, det treåriga teknikprogrammet på Wenströmska gymnasiet, tändes intresset för teknik och problemlösning. Efter två års kvalificerad yrkesutbildning – produktionsutveckling med inriktning på kvalitetsteknik – gjorde Niclas praktik på Kablageproduktion i Västerås. Och när deras kvalitets- och miljöansvarige gick i pension, fick Niclas jobbet.
Nästa uppdrag var samma ansvarsområde, men nu på det större Alstom.
Två år senare var Niclas med och startade VG Power. Det nya företaget gick bra. Så bra att Fortum köpte bolaget våren 2017. Och det var då Niclas, efter många år av praktiskt arbete, tyckte det var ett lämpligt tillfälle att bygga på med mer teori inom sina ämnen.

Bra projektarbete

– Det fanns flera utbildningar att välja mellan, men jag fastnade för Nercia och deras diplomerade utbildning. Den innehåller förstås kvalitet och miljö, men där finns mycket annat som är användbart som ledarskap och kommunikation.
– Dessutom fick vi alla göra ett projektarbete som vi hade nytta av på våra respektive arbetsplatser. Jag valde ett projekt där kvalitetsverktygen kopplas till vår sälj- och leveransprocess. Fortum har redan sådana processer, men jag ville ha en modell som passar vår lite mindre affärsenhet.Jodå, den används i dag i företaget. Likaså dokumentationen som alla kursdeltagare fick i samband med diplomeringen efter 22 utbildningsdagar under en period av ett år.

Nytta från dag ett

– Den har jag redan haft nytta av och jag är säker på att den kommer att hjälpa mig i arbetet i framtiden. Niclas blickar tillbaka på kursen med lite saknad. Visst, det var långa och bitvis tuffa utbildningspass, men det betalades tillbaka med råge.
– Efter varje utbildningsdag, så tänkte jag: det här ska jag ta upp med min ledningsgrupp! Hela företaget hade faktiskt nytta av utbildningen från dag ett.

Fakta Diplomerad kvalitets- och miljöansvarig

Innehåll: Ett fullmatat program på 22 utbildningsdagar som ger dig grunderna i kvalitetsstyrning och standardiserade ledningssystem som ISO. Du får samtidigt breda kunskaper i verksamhetsutveckling och inspiration från framgångsrika företagsledare – kunskaper som du kan använda direkt i ditt arbete.

Målgrupp: Kvalitetsansvarig, miljöansvarig eller personer som är på väg in i en sådan roll.

Omfattning: 22 dagar.

Plats: Nercias utbildningslokaler i Örebro.

Läs mer om utbildningen här!
vd utbildning

Utbildningen motsvarande alla mina förväntningar, ja till och med överträffade dem, säger Niclas Weber.