Välkommen till Nerciadagen, 9 oktober

Varmt välkommen till Nerciadagen 2018. Du bjuds på en eftermiddag med inspirerande föreläsningar inom dagsaktuella ämnen. Utöver föreläsningarna får du på Nerciadagen möjlighet att nätverka tillsammans med övriga gäster. Vi bjuder på snittar och dryck. Vi ses den 9 oktober!

Anmäl dig här!

Välj vilken eller vilka föreläsningar du vill gå på. Vi har ett begränsat antal platser så anmäl dig redan idag.


Välj föreläsning 13.15-14.15
Välj föreläsning 15.00-16.00
  • Nercia, Grusgropsvägen 2 Örebro

  • 9 oktober kl 13.00 – 16.00

Vid frågor kontakta Johan Stunz på 070-399 03 00 eller via mail: johan@nercia.se

Föreläsningar

Josefine Arenius,  90-talisterna – så motiverar du dem

Ett generationsskifte är i full gång: 90-talisterna har börjat jobba och ta plats på kontoren, och även självklart i säljavdelningarna. Men tyvärr stannar de inte länge – särskilt om chefen inte vet hur man motiverar dem. 2025 kommer millenniegenerationen att stå för nästan 75 procent av arbetskraften globalt. Visserligen är 90-talisterna krävande, men den har en väldigt hög digital mognad som kan hjälpa många företag att framtidssäkra sina affärer och erbjudande. Josefine ger bra tips om vanor, värdegrund, lojalitet, självbestämmande och hur du får dem att prestera på topp.

Be your own boss

Josefine har föreläst kring ledarskap och grupper i snart tjugo år. Hon har själv lett stora och små projekt och har som allra roligast när hon ser människor upptäcka sina ledarskapstalanger för första gången. Med en bakgrund inom improvisationsteatern är hon en trygg, underhållande och uppmuntrande föreläsare och processledare. Josefine är utbildad inom kommunikation, teologi och entreprenörskap. 2017 släppte hon sin första bok “När du leder” på Libris förlag och skriver just nu på sin andra. För Josefine bränner det till lite extra när hon får tala om mentorskap, nittiotalister och att skapa en uppmuntrande kultur på arbetsplatsen.

Stefan Brissle, Så bygger arbetsgivare en stark värdegrund

”Employer Branding handlar om att kunna förpacka och förklara sitt existensberättigande för nuvarande och framtida medarbetare.” Att attrahera och behålla rätt medarbetare är idag en kritisk förmåga för de flesta organisationer. Stefan ger bra tips om bl.a. en fungerande och implementerad värdegrund, feedbackkultur, konflikt (största energitjuven) och vikten av att lyssna och ta in varandras budskap i kommunikationen.

marknadsekonom

Stefan har mångårig erfarenhet (drygt 20 år) av att utveckla grupper, ledare och organisationer. Han är certifierad för UGL (Utveckling Grupp Ledare) och SDI (Strength Deployment Inventory) en djuplodande och effektiv personlighetsanalys. Han är en uppskattad föredragshållare och kursledare. Han besitter förmågan att göra det ibland lite krångliga till det enkla.

Anders Jonasson, Realisera försörjningskedjans unika möjligheter

Påbörja resan med att realisera försörjningskedjans unika möjligheter! Föreläsningen kommer bland annat handla om hur verksamheter kan möta och hantera den allt mer komplexa värld vi verkar i, hur varuflödesoptimering och planering blir en nyckel för att öka kundvärdet och verksamhetens konkurrenskraft. Också hur vi kan minimera hinder i egna och kopplade processer för att underlätta arbetet i vardagen för medarbetarna.

marknadsekonom

Anders har bland annat jobbat med förbättringsarbete och kvalitetsstyrning inom bolag som Svenska Retursystem, Outokumpu (internationellt), Saint Gobain, Lantmännen, Volvo LV/CE, Cerealia och Tetra Pak.

Anmäl dig här!

Välj vilken eller vilka föreläsningar du vill gå på. Vi har ett begränsat antal platser så anmäl dig redan idag.


Välj föreläsning 13.15-14.15
Välj föreläsning 15.00-16.00
  • Nercia, Grusgropsvägen 2 Örebro

  • 9 oktober kl 13.00 – 16.00

Vid frågor kontakta Johan Stunz på 070-399 03 00 eller via mail: johan@nercia.se