Underhållskapaciteten i organisationen har ökat med 40%

Det är med stolthet i rösten som förbättringsledare Michael Jansson, Löfbergs, konstaterar att deras senaste mätningar påvisar en effektivisering på över 40%

bam utbildning, diplomerad marknadsekonom

Jag som person ställer höga krav och vill att underhållsprocessen ska vara lättarbetad och strukturerad. Vår vision är att uppnå en driftsäker produktion till en optimal underhållsekonomi säger Michael Jansson.

– Efter att vi tillsammans med Nercia implementerat nya arbetssätt i det första utvecklingssteget i vår resa mot ett Specialistunderhåll, ser vi att vår underhållskapacitet i organisationen ökat med helt fantastiska 40%, berättar Michael.

– Och detta utan att vi anställt mer underhållspersonal. Förbättringsresultatet har gett oss både högre leveransprecision och högre inre effektivitet, något som självklart är uppskattat för både företaget och den enskilda individen, fortsätter Michael. Vi har som helhet uppnått en mycket större förståelse och en förbättrad struktur. Något som jag verkligen uppskattat är hur Nercia har kunnat påvisa hur vi tar oss från ord till handling. Jag som person ställer höga krav, vill få det lättarbetat och strukturerat, fortsätter Michael.

Tommy Östholm, som varit utbildare och coach tillsammans med Michael under hela processen menar att det en självklarhet att vara proaktiva och hjälpa kunden nå det önskade resultatet.

– Underhållsorganisationen på Löfbergs i Karlstad har stakat ut en resa att ta sig från ett mer traditionellt underhåll till ett specialistunderhåll. Deras vision är att leverera en driftsäker produktion till en optimal underhållsekonomi, berättar Tommy.

Resan mot ett är uppdelad i tre olika etapper:

1. Från akut till i huvudsak planerat och förebyggande
2. 5S Underhåll
3. Specialistunderhåll

– I det första steget så utvecklas arbetssätt inom felanmälan-beställning, planera och bereda, schemaläggning och utföra förebyggande, planerat och akut. Detta för att optimera och lägga grunden till ett effektivt och strukturerat utförande av underhåll, berättar Tommy vidare.

– I det andra steget, fortsätter Tommy, optimerar vi underhållets alla ytor samt lägger fokus på att lyfta fram underhållsingenjörsarbetet.

– Det tredje utvecklingssteget, som är Specialistunderhåll, läggs fokus på ledarskapet och analys av underhåll.

– En utvecklingsresa, som Löfbergs utför tillsammans med oss, startar i regel med en auditering där organisationens nuläge kartläggs och det önskade läget definieras. Därefter startar resan mot det önskade läget, här kommer vårt ”Best practice” upplägg väl till pass. Dessa baseras på väl beprövade arbetssätt och metoder som vi arbetat upp genom alla de uppdrag vi haft under våra verksamma år i industri-Sverige. En enorm fördel för kunden som snabbt ser, märker och kan mäta resultat. Best practice-lösningarna anpassar vi, tillsammans med kunden, utifrån kundens förutsättningar, behov och mål, berättar Tommy vidare.

Michael och Löfbergs har tagit stort eget ansvar i denna utvecklingsresa och vi har genom detta valt att coacha, utbilda (train the trainer), tagit fram pedagogiskt utbildningsmaterial och även tagit fram visualiseringstavlor och annat grafiskt material för att underlätta så väl styrning som uppföljning.

Här är nivån väldigt olika på de företag vi haft förmånen att arbeta tillsammans med, vilket innebär att vi anpassar oss efter kunden och lägger planen utifrån kundens behov. För oss är det en självklarhet att vara proaktiva och hjälpa kunden till det önskade resultatet, berättar Tommy.

– Den tid vi nu frigjort i den effektivare underhållsorganisationen kommer väl till pass nu när vi skall ta nästa utvecklingssteg. Jag tar med mig den positiva känslan och självklart det fina resultatet och ser redan fram emot att ta vårt förebyggande underhåll till nästa nivå, berättar Michael med förväntansfull röst.

Innan vi avslutar samtalet med Michael ber vi honom om ett tips för företag som står inför liknande utmaningar.

– Då skulle jag vilja säga, våga ta första steget och arbeta systematiskt. Var inte rädd att ta hjälp, de finns de med enorm erfarenhet och kunskap, avrundar Michael.

Löfbergs utvecklingsresa i tre steg

Steg 1 – Från akut till förebyggande underhåll Här lägger vi grunden för att optimera och strukturera utförandet av underhåll.

Steg 2 – 5S underhåll I steg 2 fokuserar vi på att lyfta fram underhållsingenjörsarbetet.

Steg 3 – Specialistunderhåll Analys av underhåll och fokus på ledarskapet.

Se våra utbildningar inom underhåll

Visualiseringstavlor och annat grafiskt material har underlättat så väl styrning som uppföljning säger Michael Jansson.