Elektriker

Att jobba som elektriker är ett roligt och varierande yrke. Chansen att få jobb efter avslutad utbildning är dessutom väldigt god.

Under utbildningen kommer du lära dig att installera, underhålla och reparera elanläggningar. Du kommer även få fördjupade kunskaper om ellära, elsäkerhet och om de säkerhetskrav som gäller för elinstallationer med mera. Efter avslutad utbildning är du redo att påbörja ditt nya yrkesliv som elektriker.

Yrkesutbildning på gymnasienivå – Yrkesvux

Utbildningen är på gymnasienivå, även kallad för yrkesvux. På mindre än ett år kan du vara färdigutbildad och på väg ut på arbetsmarknaden.

Vilka förkunskaper krävs?

Förkunskaper som krävs för att ha förutsättningar att klara denna utbildning är Svenska, Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska grundläggande nivå. Bifoga betyg eller intyg som stärker motsvarande kunskaper. Om formella betyg saknas görs en bedömning av om motsvarande kunskaper finns utifrån de handlingar som lämnats

Programinnehåll

 • Larm,- övervakning- säkerhetssystem
 • Kommunikationsnät 1
 • Servicekunskap
 • Elkraftteknik
 • Elektromekanik
 • Praktisk ellära
 • Elinstallationer
 • Belysningsteknik
 • Elmotorstyrning
 • Datorteknik 1a
 • Energiteknik 1
 • Mekatronik 1
 • Fastighetsautomation 1
 • Eventuellt Komvuxarbete (100 poäng)

Utbildningsinformation

När startar utbildningen?
3 januari 2022, Stockholm och Västerås
7 februari 2022, Skövde

Utbildningsort
Stockholm, Västerås, Skövde

Utbildningstid
ca. 65 veckor inklusive APL. (utbildningstiden kan variera beroende på ort)

Intresseanmälan
Fyll i formuläret så skickar vi dig mer information om utbildningen och hur du ansöker.
Relaterade utbildningar