Företagsanpassade utbildningar2018-06-01T15:00:29+00:00

En företagsanpassad utbildning är en utbildning som kan utformas speciellt för ditt företag eller organisation, alltid med ert behov som utgångspunkt.

Anpassade utbildningar för företag

Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att nå önskat framtida läge. Här kan du se ett axplock av vårt utbud baserat på ämnesområde

Ledarskap och projekt

Se alla utbildningar

Ekonomi, marknad och inköp

Se alla utbildningar

Lean och förbättringsarbete

Se alla utbildningar

Underhåll

Se alla utbildningar

Kvalitet och miljö

Se alla utbildningar

El och teknik

Se alla utbildningar

Kravutbildning

Se alla utbildningar

IT och språk

Se alla utbildningar

Moduluppbyggt genomförande

Våra utbildningsmoduler är avsedda att vara inspirationskällor, men aldrig någonsin begränsningar. De kan tjäna till att ge dig idéer om vad som skulle platsa i ett anpassat utbildningsprogram i ditt företag, men de kan aldrig någonsin styra dig.

Flexibilitet efter behov

Dina möjligheter att flexibelt blanda modulernas innehåll kors och tvärs som bitar i ett stort pussel är oändliga. Se dem alltså bara som exempel på vad vi kan göra tillsammans. Olika uppdragsgivare har olika behov. Därför är det självklart för oss att anpassa våra utbildningar efter varje kunds unika önskemål.

Mätning ger resultat

Vi nöjer oss aldrig med att bara utforma och genomföra programmen. Några månader efter det sista utbildningstillfället gör vi också en utvärdering av vilka effekter som insatsen har gett. Har teamträningen lett till att din produktion har blivit effektivare? Medförde utbildningen i Electro Static Discharge att antalet kassationer minskade? Gör ditt företag bättre affärer efter utbildningen i affärsutveckling?

Värdefull vägvisare

Svaren visar inte bara om vi tillsammans nått uppsatta mål. Företaget får också kunskap om hur man ska driva fortsatt framgångsrik kompetensutveckling vidare i en lärande organisation.