”Planering och beredning av underhåll kan effektiviseras med arbetslistor, materiallistor, resursutjämning och vid akutarbeten.”

Planering och beredning

Utbildningen ger dig verktygen för att skapa ett hållbart samarbete mellan produktion och underhåll. Planering och beredning av underhållsaktiviteter skapar förutsättningar för att kunna bygga upp gemensamma aktivitetsköer istället för personliga, samt att kunna styra utförandet till ett visst klockslag eller datum istället för prioritet. Ett effektivt och kvalitetssäkrat utförande ökar nyttjandegraden av uppkomna underhållsfönster för att synliggöra kommande problem som inte måste avhjälpas omedelbart utan på sikt.

Utbildningen riktar sig till planerare och beredare samt övrig personal inom underhåll. Så som exempelvis underhållsingenjör, underhållstekniker och personal med ledande befattning.

Utbildningsprogram

Dag 1

 • Förutsättningar som krävs för en effektiv planering och beredning
 • Inkanaler
 • Klassificering av arbetsorder
 • Skillnad mellan planering och beredning
 • Hur du bygger upp en åtgärdsmetod på bästa sätt
 • Verifieringsmetod
 • Dukning och hänvisning till material
 • Dukning och hänvisning till dokumentation
 • Hantera tillstånd
 • Hantera personsäkerhetsfrågor
 • Tidsätta åt någon annan
 • Sätta tekniska datum
 • Omvärldsanalys
 • Förluster
 • Driftsäkerhet
 • Underhållsekonomi

Dag 2

 • Teoretisk genom gång i hur du effektiviserar en underhållsorganisation genom att
  systematisera kedjan från felanmälan till ett säkert, korrekt och effektivt utförande
 • Hur du får till ständiga förbättringar av driftsäkerhet ur det vardagliga underhållsarbetet
 • Genomgång och tilldelning av läxa

Dag 3

 • Workshop som kretsar runt resultatet av varje deltagares utförande av tilldelad
  hemuppgift
 • Presentation och feedback (alla deltagare och utbildare)
 • Coaching runt identifierade förbättringspotentialer hos varje deltagare

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Ladda ner produktblad

Planering och beredning

Utbildningsinformation

Omfattning
3 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-09-152021-09-162021-09-29
Ingår i utbildningen
Fika, lunch
Pris
11 900 kr exkl. moms.

Intresseanmälan