”Få en säkrare arbetsmiljö med rätt utbildning genom pannoperatör inför eventuell certifiering AFS 2017:3.”

Pannoperatörsutbildning AFS2017:3

Från och med 1 december 2020 är kravet att den operatör som ansvarar för att övervaka en panna i kategori 1 och 2 är certifierad, samt att från och med 1 december 2022 är kravet att den operatör som ansvarar för att övervaka en panna i kategori 3 och 4 är certifierad.

Välkommen till en utbildning för pannoperatörer med möjlighet till certifiering. I AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” ställer arbetsmiljöverket kompetenskrav på personer som övervakar pannor. Det innebär att den som övervakar en panna skall genomgå en personcertifiering. Utbildningen hos Nercia är en trestegsmodell som riktar sig till dig som arbetar med pannor idag och omfattas av den nya lagen. Steg 1 riktar sig till alla som arbetar med pannor idag då arbetsgivaren alltid är skyldig att tillgodose att arbetstagaren kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan även också kunna undvika farorna. Steg 2 och 3 är till för dem som ska certifieras. Det måste ALLTID finnas en certifierad person på siten eller i anslutning till siten som har jour, alltså periodisk övervakning. Certifierar du dig enligt kategori 1 gäller ditt certifikat även för kategori 2, 3 och 4.

Pannoperatörsutbildningen erbjuds antingen som utbildningstillfällen via vår hemsida eller som anpassad utbildning hos företaget.

Programinnehåll

Steg 1, 1 dag

Den riktar sig till alla operatörer som arbetar nära pannor för ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”.

 • Pannans komponenter
 • Värmeupptagning
 • Panntyper inom förbränning
 • Start, drift och stop av ångpannor
 • Reglerteknikens grunder
 • Personlig säkerhet
 • Krav för övervakning
 • AFS:3 och krav för pannor
 • Termodynamik
 • Fasövergångar
 • ISO-standardenheter

Steg 2 – För dem som ska certifieras

Egna studier via läroplattform – på distans

Som deltagare får man ett inloggning till plattformen som fungerar i 3 månader. På plattformen får deltagarna ta del av ett stort antal olika inspelade föreläsningar som förklara allt inom pannor. Det finns träningsfrågor till det kommande provet samt möjlighet att anmäla sig till lärarledda online tillfällen med olika teman. Allt är uppbyggt i olika moduler för enklare kunna navigera genom all information. Materiellt på plattformen är anpassad för att deltagaren ska klara certifieringen och ta med sig så mycket faktisk kunskap tillbaka till jobbet, men det finns även möjlighet att ta del av material som är på en högre universitetsnivå på plattformen.

Steg 3: Fysisk testskrivning av personcertifiering på P & L Nordic

Varje deltagare anmäler sig via P & L Nordics hemsida och väljer en plats och tid för ett provtillfälle. P & L Nordic har provtillfällen i över 20 olika städer från norr till syd. Finns det ett behov att flera personer från samma företag skriver provet samtidigt kan man även bestämma att en provsamordnare kommer till företaget och genomför provet. Själva provet sker fysiskt på plats med penna och papper under ett par timmar. Svar på provet får deltagaren några dagar senare vart på det är certifierade. Skulle man misslycka måste man skriva om hela provet vid ett annat tillfälle. Certifierar du dig enligt kategori 1 gäller ditt certifikat även för kategori 2, 3 och 4. Det innebär att genomför man kunskapsprovet för kategori 1 får man övervaka alla kategorier 1, 2, 3, 4.

Efter certifiering

Efter ett år när deltagaren har blivit godkänd på certifiering ska arbetsgivaren skicka in ett arbetsintyg där det beskrivs om arbetstagaren har övervakat en panna samt vilken typ av panna. Har denne enbart övervakat en panna i Kategori 2 så kommer certifieringen bli nedgraderad till enbart kategori 2. Behöver arbetstagaren sedan uppgradera sitt cert kommande år måste denne genomföra kunskapsprovet på nytt. Certifieringen håller i 5 år sedan måste den göras om.

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag, 08.00 - 17.00 plus egenstudier

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-06-11
Ingår i utbildningen
Kurslitteratur, lunch, fika
Pris
8 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Relaterade utbildningar